Korálek Kladno - Aktuality

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuality


22. 12. 2017 je z provozních důvodů  ředitelské volno.

 


 

V souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které příspěvkovým organizacím ukládá povinnost zveřejnit rozpočty zveřejňujeme odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna:

 

Rozpočty bude projednávat Rada města Kladna dne 4. 12. 2017.


 „Korálkové šablony 2017“

Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ


Podporu získají:

- děti v mateřské škole

- žáci základní školy

- pedagogičtí pracovníci mateřské a základní škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

 

Podpora pro ZŠ:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP

- čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

- anglický jazyk

- mentorink

Cílem je podpory je:

Podpořit pedagogické pracovníky ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

2. Vzájemná spolupráce pedagogů v ŽS

- čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

Cílem je podpory je:

Prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.


Podpora pro MŠ:

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem podpory je:

Podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Program DVPP zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

         

 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP

Cílem podpory je:

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  Rozvíjet dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti čtenářské gramotnosti.

     

 3. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

Cílem podpory je:

Podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím odborně vedené skupinové supervize

       

 4. Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem podpory je:

Posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v MŠ prostřednictvím DVPP, zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. 

 

 


  ZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje


Konkurz na:

* učitelku/učitele ZŠ speciální

* asistentku/asistenta pedagoga

Požadujeme:

* Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.

* Kladný vztah k dětem

* Hra na hudební nástroj výhodou

* Flexibilitu

* Kreativitu

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199.

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.ke stažení zde 

 

Bezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(17.03.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek