Korálek Kladno - Aktuality

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuality

 30. 4. a 7. 5. 2018 - Ředitelské volno pro žáky


 

Zápis do školy:

se koná dne 20. dubna 2018 od 8,00 do 16,00 hodin

S sebou :
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• doporučení SPC
• zprávu od psychologa
• případně další zprávy – logoped, ...

 

Mgr.Taťána Semančíková
ředitelka školy


 Zápis do mateřské školy:

se koná dne 10. května a 11. května 2018
od 8,00 do 16,00 hodin v MŠ Kladno, Pařížská 2249

S sebou :
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• Doporučení ke vzdělávání z PPP nebo SPC
• případně další zprávy – logoped, lékař,...

 

Mgr.Taťána Semančíková
ředitelka školy

 


 

 Den bezpečnějšího internetu - 6. 2. 2018

 "Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké." 

V rámci Dne bezpečnějšího internetu uspořádáme besedu, která bude prokládána zábavnými, ale zároveň poučnými aktivitami. Budeme se společně se žáky zamýšlet nad těmito tématy:

 

  • jak pracovat s hesly a jak si je chránit
  • jaké informace je a není vhodné sdílet na sociálních sítích
  • komu a jaké informace mohu sdělovat
  • jak mohu pracovat s fotografiemi, jaké fotografie je a není vhodné v prostředí internetu sdílet
  • jak komunikovat se známými pouze z prostředí internetu
  • na co si mám dávat při internetové komunikaci největší pozor


 


 

V souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které příspěvkovým organizacím ukládá povinnost zveřejnit rozpočty zveřejňujeme odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna:

Rozpočty bude projednávat Rada města Kladna dne 4. 12. 2017.

 


 

 


ZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje


Konkurz na:

* učitelku/učitele ZŠ speciální

* asistentku/asistenta pedagoga

Požadujeme:

* Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.

* Kladný vztah k dětem

* Hra na hudební nástroj výhodou

* Flexibilitu

* Kreativitu

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199.

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.ke stažení zdeBezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(05.02.2018)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek