Speciální a praktická škola Korálek Kladno - Aktuality

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuality

Od 19.9. 2016 začínají svojí činnost zájmové kroužky

 


 

SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje

 

Konkurz na:

 

Vychovatelku do autistické třídy 

 

Požadujeme:

 

* Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.

 

* Kladný vztah k dětem

 

* Hra na hudební nástroj výhodou

 

* Flexibilitu

 

* Kreativitu

 

* Nástup od 1.10.2016

 

 

 

 

 

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu školy.

 

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.

 

ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

Mgr.Taťána Semančíková

 

ředitelka školy


 

 

Návrh rozdělení žáků

 

             
1.S  2.S  3.S 4.S 5.S  6.S  7.S 
Redlová Mračková Havlíková Marxgutová Černohorská Talácková Břicháčová
Langhammer R1 Růžičková R3 Malysa R4 Gondeková R6 Rác Martin 3 Houda D.5 Henych 7
Vlčková R1 Beňák R4 Kleiner R4 Pup R6 Reichl 3 Patera 5 Černá 9
Vaněk R1  Fiedlerová  R4 Mlezivová R4 Kmoníčková R7 Suchý 3 Rakašová 5 Grus 9
Adamová 1   Slavíková R4 Pitelka R7 Kopaničáková R7 Bartošová 4 Jeřábková 6 Semorád 9
Pergler 1   Műllerová R5 Krampera R9 Šmotek R8 Fiedler 4 Godla 6 Svetec 10
Myslivec 1   Rác Marian R5 Marharyan R9 Fanta R10 Houda T. 4 Kotelenská 6 Panýrková R9
        Růžička 4 Furman 6  
        Trachta 4 Šturc 6   
             
1.A  4.A  6.A  8.A      
Blechová Mačurová Rousová Vykouková      
Halabrínová 1  Cenková 4 Barvík 6 Jelínková 8      
Nový 1   Chaloupka 4 Kohout 6 Kocourková 8      
Čejka 1 Kocourek 4 Maternová 6 Ludvíková 8      
Erbs 1 Prokopová 4 Pelc 6 Svátek 8  
Golc 2 Puľová 4 Beňák 7 Ivanov 9  
Novotný 1 Pleticha 5 Klouček 7 Vodáková 9      
Rajzová 2 Stárek 5 Pelnář 7        
Grigová 3 Suchý 5 Prokschová 7        
Vetešník 3 Vanická 5 Sirotek 7        
  Věříš 5 Šmídová 7        
  Vodák 5 Volkmann 7        
  Klozbergová 4          


Seznam ke stažení

 

 


 

ZŠP, ZŠS a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 přijme

 

• Kuchařku
• Pomocnou kuchařku a uklízečku

 

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.

Mgr.Taťána Semančíková
ředitelka školy

 

 

Konkurz ke stažení


 Zápis do školy pro školní rok 2016/17


Vážení rodiče, uveřejňujeme seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/17:

 

Do základní školy dle pořadových čísel:

 

02/2016 

03/2016 

05/2016 

08/2016 

11/2016 

12/2016 

13/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do mateřské školy dle pořadových čísel:

 

15/2016

16/2016

17/2016

18/2016

19/2016

20/2016

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odklad školní docházky dle pořadových čísel:

 

01/2016 

04/2016 

06/2016 

07/2016 

09/2016 

10/2016 

22/2016

 

Mgr.Taťána Semančíková

 

ředitelka školy


 Bezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(17.03.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek