Korálek Kladno - Aktuality

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuality

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se koná dne 11. května a 12. května 2017

od 8,00 do 16,00 hodin v MŠ Kladno, Pařížská 2249

Do mateřské školy mohou být zapsáni pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě Doporučení školského poradenského zařízení.

S sebou :

* Rodný list dítěte

* Občanský průkaz zákonného zástupce

* Doporučení ke vzdělávání z SPC nebo PPP

* Případně další doporučení – logoped, klinický psycholog,....

 

ke stažení zde

Desatero pro rodiče

 

 

ZÁPIS DO ŠKOLY

se koná dne 21. dubna 2017 od 8,00 do 16,00 hodin

Do školy mohou být zapsáni pouze žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na základě Doporučení školského poradenského zařízení.

S sebou :

* Rodný list dítěte

* Občanský průkaz zákonného zástupce

* Doporučení ke vzdělávání z SPC nebo PPP

* Případně další doporučení – logoped, klinický psycholog,....

 

ke stažení zde

Desatero pro rodiče

 

 

SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje


Konkurz na:

* učitelku/učitele ZŠ speciální

* asistentku/asistenta pedagoga

Požadujeme:

* Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.

* Kladný vztah k dětem

* Hra na hudební nástroj výhodou

* Flexibilitu

* Kreativitu

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199.

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.ke stažení zde Den bezpečnějšího internetu  - "Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké"


9.2. 2017 se už tradičně naše škola připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu jehož tématem je ochrana osobních dat v prostředí internetu. Formou besedy, praktických ukázek a zábavných her se společně se žáky 2. stupně zamyslíme nad vlastní stopou, kterou zanecháváme na internetu.

 


 

 

Bezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(17.03.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek