Speciální a praktická škola Korálek Kladno - Aktuálně

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuálně

 

 

Informace ke škole v přírodě


Vážení rodiče,

škola organizuje školu v přírodě. Pobyt bude zaměřen na uplatňování získaných znalostí a dovedností o přírodě. Žáci se budou s přírodou prakticky seznamovat a poznávat ji, pozorovat a uvědomovat si změny v přírodě. Bude se konat ve Strážovicích  v době od 6.6.2016 do 10.6.2016. Zařízení je částečně bezbariérové.

Cena pobytu a dopravy je 3000,- Kč.

Závaznou přihlášku odevzdejte ihned a zálohu 1500,-Kč do 29.2.2016, doplatek 1500,-Kč do 20.5.2016

 

 

Informace k odjezdu 

Adresa : 

Zámek Strážovice

http://www.zamek-strazovice.cz/

 

 

Odjezd : pondělí  6.6.2016 v 8,00 hodin, sraz u školy v 7,50 hod

               rodiče musí předat děti osobně

 

Návrat : pátek 10.6.2016 asi v 10,30 hod

 

 

Na cestu dejte dítěti malou svačinu do batůžku a pití. Dejte pozor, aby láhev na pití netekla.

V případě nevolnosti dejte dítěti Kinedryl a upozorněte pí učitelku Balou.

 

Všechny věci – i batůžek a  kufr podepište !!!

 

Léky  a   rozpis užívání  odevzdejte (pokud je to možné) už  pátek 3.6. 2016 paní Balé, aby si je v klidu mohla připravit do zásobovačů.

 

 

U autobusu odevzdejte  paní ředitelce:   

 • drobné peníze v podepsané peněžence
 • 100,- Kč na výlet do Písku
 • bezinfekčnost podepsanou v den odjezdu
 • kartičku zdravotní pojišťovny  (bez této kartičky dítě nemůže odjet)
 • průkazku ZTP 

 


 

ZŠP, ZŠS a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje

 

Konkurz na:

 • učitelku/učitele ZŠ speciální
 • učitelku/učitele MŠ speciální

 

Požadujeme:

 • Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.
 • Kladný vztah k dětem
 • Hra na hudební nástroj výhodou
 • Flexibilitu
 • Kreativitu

 

 

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu ZŠP, ZŠS a MŠ, Kladno, Pařížská 2199.

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.

                                                                                                        

 

 

Mgr.Taťána Semančíková

       ředitelka školy

 

Konkurz na učitelku ke stažení


 Zápis do školy pro školní rok 2016/17


Vážení rodiče, uveřejňujeme seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/17:

 

Do základní školy dle pořadových čísel:

 

02/2016 

03/2016 

05/2016 

08/2016 

11/2016 

12/2016 

13/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do mateřské školy dle pořadových čísel:

 

15/2016

16/2016

17/2016

18/2016

19/2016

20/2016

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odklad školní docházky dle pořadových čísel:

 

01/2016 

04/2016 

06/2016 

07/2016 

09/2016 

10/2016 

22/2016

 

Mgr.Taťána Semančíková

 

ředitelka školy


 Bezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(17.03.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek