Korálek Kladno - Školní akce

Základní škola praktická,

Horní menu

Školní akce

 

.....aneb co jsme už letos zažili

 

       
   

MŠ Park zoologická

19. dubna

Dnes jsme místo tradiční procházky a her na zahradě vyrazili autobusem MHD na Sítnou. Sítenským údolím jsme došli až do Parku zoologická, který byl otevřen v minulém roce. Děti poznávaly a přelézaly keramická zvířata, vyzkoušely zvířecí telefon, zdolávaly terénní překážky a odpočívaly na mnoha lavičkách. Výlet se všem moc líbil, určitě ho ještě někdy zopakujeme.
 
       
   

Děti celého světa

19. dubna

Nám všem se dnešní den líbil. Všichni se moc krásně bavili. Líbili se nám masky všech dětí. Chutnal nám pudink, ananas a banány.

Petr Semorád a David Houda - žáci 7.S

 
       
   

DUO Jaroslav

13. dubna

Opět nás navštívili muzikanti  “Duo Jaroslav”. Zahráli, zazpívali lidové písně, písně z pohádek i některé známé hity. Děti byly nadšené a spontánně s hudebníky zpívaly a rytmizovaly.

Marcela Talácková

 
       
   

Beseda s kriminalisty PČR Kladno

11. dubna

Naší školu navštívily dvě kriminalistky PČR v Kladně. Přivítali je žáci 7., 8. a 9. třídy. Žáky velice zaujala diskuze o trestní zodpovědnosti mladistvých a problematika drogových závislostí, rozpoznání šikany a jak proti šikanujícím bojovat. V neposlední řadě byli poučeni jak se vyhnout následkům rizikového chování v komunikaci na sociálních sítích.

Dana Žáková

 
       

další foto

 

Návštěva HZS Kladno MŠ

10. dubna

V rámci poznávání města, ve kterém bydlíme, jsme navštívili hasičskou záchrannou stanici. Seznámili jsme se s prací hasičů, kteří nás ochotně provedli garážemi a předvedli vše, co používají při pomoci a záchraně lidských životů.

Andrea Vašíčková

 
       
   

Besedy s městskou policií Kladno

8., 13.a 28. března

Besedy s Městskou policií Kladno se zúčastnili žáci 2.A. Strážnice seznámily žáky s rozdílem mezi Městskou policií a Policií ČR, informovaly o situacích, ke kterým příslušnou policii voláme. Žáci byli poutavou formou seznámeni s nebezpečnými situacemi, ve kterých se mohou ocitnout doma nebo venku. Beseda žáky velmi zaujala a byli pochváleni za dobré znalosti.   Další setkání s Městkou policií proběhlo s žáky 8.A, 6. A a 4. A. Strážnice hovořily s žáky nejenom o své práci, ale tentokrát byla beseda více zaměřena na případy a činy, kdy se tzv. Policie zneužívá, a jaké z toho plynou následky. Na konci besedy jsme společně diskutovali o mezilidských vztazích, šikaně. Žáci reagovali vstřícně, se zaujetím a živě se zapojovali do diskuzí.

Věra Kováčová, Renata Puršlová a Dana Žáková

 
       
   

NSEV Kladno "Víte, že ..."

27. března

Dne 27.3. 2018 se žáci třídy 6.S, 7.S, 8.S zúčastnili programu na Záchranné stanici Aves. V rámci programu, nazvaném “Víte, že…..”, lektorky dětem vysvětlily přírodovědné pojmy, jako např. podle čeho poznáme brouka; jaký je rozdíl mezi králíkem a zajícem a další zajímavosti z přírody. Ve druhé části s názvem “Člověk a zvířata” si děti zahrály na pracovníky záchranné stanice, vyzkoušely si zachraňovat zraněná zvířata. Dozvěděly se, co vše má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu. Z programu si děti odnesly mnoho informací o přírodě, životě zvířat, učily se spolupracovat, komunikovat a tvořivě řešit úkoly.

Petra Hráská

 
       

další foto

 

Výroba velikonoční dekorace 3. S

27. března

Čekání na Velikonoce jsme si ve třídě zpříjemnili povídáním o velikonočních zvycích a tradicích. Povyprávěli jsme si, jak to chodí u nás doma a které zvyky dodržujeme. Samozřejmě i ve škole na některé zvyky a tradice nezapomínáme a každoročně zaséváme osení, které jsme si při vyprávění o Velikonocích krásně ozdobili. Kromě tradičního osení si žáci domů odnesli ještě netradiční věnec, ze kterého jsme si vyrobili slepičku. Všichni žáci se těšili domů, až si pověsí svůj věnec, a také na zvyky a tradice, které zažívají se svými rodiči.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Projektové vyučování "Jaro ve 4. A"

27. března

Dnešní den vyšla třída 4.A jaru naproti, žáci se zúčastnili projektového vyučování. Nejprve se ztišili cestou  lesem -   když byli opravdu potichu - dokázali slyšet zpěv lesního ptactva i ťukání strakapouda. Jaro v lese nebylo ještě v “rostlinné říši” tak vzrostlé, jak jsme na konci března čekali, ale na louce už čerstvá vegetace hojně bujela. Žáci si nasbírali vzorky mechu, o který se budou následující týden starat - mechové rostlinky jsou citlivé na vlhkost a nesmí vyschnout.
Ve třídě jsme si pustili zpomalené “rostoucí” video - kde byl krásně vidět vliv přírody na semínko v hlíně - co všechno s ním udělá působení světla, tepla a živin. Jarní zpomalené rostoucí procesy nás úplně uchvátili - příroda je opravdu mocná!
S jarem jsem se kromě rostlin seznámili i s typickými představitelkami jara - včelami. Žáci si prohlédli videozáznam včelího rojení a vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby se stali včelami. Děti velmi potěšil další typický zástupce jarních zvířat - s podporou žákyně D. Prokopové nás ve třídě na celé dopoledne navštívil šlechtěný králík “beránek”. Žáci zjistili jak dlouhé má přední zuby a kolik jich je. Zda jsou silnější přední nebo zadní nohy a jak rychle se králík pohybuje.
Byl to den plný radosti,  pohody a přirozeného učení jak ve třídě, tak mimo školu. Všichni jsme si to užili!

Simona Jenčíková

 
       

další foto

 

Řemeslná dílna v SOU a OU Vrapice

27. března a 10. dubna

Žáci  8.A opět zavítali  do Vrapic. Tentokrát je přivítal mistr odborného výcviku v oboru truhlář. Po důkladném seznámení se s bezpečností práce dostali budoucí učni nářadí a technické výkresy poličky, kterou posléze zhotovili.  Při práci jim asistovali chlapci z učňovské školy, kteří uměli poradit i fyzicky pomoci. Všichni se do práce pustili s odhodláním.  Čas neúprosně běžel a žáci se museli vrátit do své školy. Drobné nedodělky zůstaly, ale paní učitelka domluvila ještě jednu návštěvu u truhlářů, aby si žáci mohli své poličky dotvořit a odnést. Určitě se budou mít čím pochlubit.

Dana Žáková 

 
       
další foto  

Máme se rádi 2. A a 4. A

22. března

Den jsme si zpříjemnili dvou-hodinovým programem s názvem „Máme se rádi“. Zahráli jsme si několik zábavných her, a přitom jsme natrénovali nejen spolupráci ve třídě, komunikaci, ale též jsme se lépe poznali. Po přivítání při hře „Shody“, jsme zjistili, kolik zájmů a společných věcí se spolužáky máme. Poté jsme si zahráli hru více zábavnou: „Tichou poštu“. Poslední sedící v zástupu maloval spolužákovi před sebou jednoduchý obrazec na záda a postupně si jej překreslovali až k prvnímu sedícímu žákovi. Ten překreslil obrazec na papír. Byla to zábava, téměř vždy se výsledek nakresleného obrazce odlišoval od počátečního originálu. Uvědomili jsme si, jak je důležité se při této hře velmi soustředit.
V dalších aktivitách jsme se ve třídě 4.A zaměřili více na spolupráci ve dvojicích. Žáci se rozdělili do dvojic a jejich úkolem bylo nakreslit na jeden papír s jednou tužkou obrázek. Nesměli u toho mluvit ani se jinak domlouvat. Výsledek nás velmi potěšil. Vznikly zajímavé obrázky, ve kterých se objevily záliby jednotlivých žáků. K poslední aktivitě s názvem „Cesty“ jsme si předkreslili na větší papír klikatou dráhu, naznačili jsme start a cíl. Jeden ze dvojice měl zavázané oči a druhý ho slovně vedl od místa startu k cíli. „Slepý“ tak pastelkou vyznačil svou cestu dle slovní navigace spolužáka. Program jsme zakončili oblíbenou hrou „Židličkovaná“.
Ve třídě 2.A jsme se po „Tiché poště“ zaměřili na odlišnosti mezi lidmi, vztahy mezi lidmi a spolupráci ve třídě. Každý žák si nakreslil svou květinu, kterou vystřihl. Společně po domluvě žáci lepili květiny na velký papír, který představoval louku. Vzniklá rozkvetlá louka byla přirovnána třídě. Tak jako každá odlišná květinka patří do rozkvetlé louky, tak každý z žáků má své místo ve třídě. Každý žák i každá květina mají své odlišnosti, ale vzájemně se respektují, tolerují, umí spolu žít a tvoří silný celek.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Vycházka do Bažantnice 7.S

22. března

Vyšli jsme poznávat jarní přírodu do “Bažantnice”. Zima však ještě jaru nepředala vládu. Les byl zasněžený, počasí chladné a větrné.
Na vycházce jsme nakrmili kachny, povídali si o přírodě a její ochraně.

 

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Velikonoční výstava

21. - 22. března

Velikonoce patří mezi nejkrásnější období v roce. Na slavnostní zahájení školní výstavy si žáci připravili veselé pásmo tanečků, písní a říkadel vážících se k jaru a lidovým tradicím. Všem rodičům a návštěvníkům školy nabídla Velikonoční výstava prezentaci žákovských výrobků připravených v hodinách pracovního vyučování.

Milena Krulišová

 
       

další foto

 

MŠ - Výstava modelů

21. března

Výstava modelů ve Sládečkově vlastivědném muzeu nás přenesla do zmenšeného světa letadel, lodí, vlaků a historických automobilů. Průvodkyně si pro děti připravila zajímavou soutěž, ve které děti podle obrázků hledaly vystavené modely. Uspěli všichni zúčastnění a obrázky si mohl každý vybarvit a odnést domů. 

Andrea Vašíčková

 
       
   

NSEV Kladno - Čarodějův učeň

20. března

Naši žáci ze 3.S, 6.S, 7.S přišli do učení k čarodějovi a naučili se nová kouzla. Uklidili les, vyrobili si svůj papír, nakreslili si obrázek pravým husím brkem. Všichni si od kouzelníka domů odnesli obrázek a hezké zážitky.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Historie a kultura města Kladna

20. března

Ve slunečném mrazivém dopoledni se vydali žáci 2. A poznávat historii a památky města, ve kterém žijí. Cesta začala u budovy gymnázia a pokračovala kolem dalších kulturních památek, např. lékárny u České koruny a kaple sv. Floriána až na náměstí Starosty Pavla. Tam jsme viděli další zajímavé stavby. Cestu za historií jsme zakončili v cukrárně u teplého čaje.

Věra Kováčová

 
       

další foto

 

Matějská pouť

19. března

I letos se uskutečnil Den pro zdravotně postižené děti v rámci Matějské pouti v Praze. Spousta žáků využila možnost navštívit pouť s rodiči. Třídy 6. A, 8. A, se pouti zúčastnily společně. Dobrou náladu nám nezkazilo ani velmi mrazivé počasí. Žáci si vyzkoušeli velký počet atrakcí a ti odvážnější si troufli i na atrakce s větším adrenalinovým zážitkem. Plni dojmů jsme se rozloučili s letošní návštěvou Výstaviště a cestou domů si sdělovali své pocity a už nyní se těšíme na další ročník.

Renata Puršlová

 
       

další foto

 

MŠ - Vítání jara

14. března

Dnes jsme se vypravili na naší oblíbenou vycházku do lesoparku Bažantnice. Pozorovali jsme změny, které se odehrály v přírodě po několika teplejších dnech, užívali si sluníčko a poslouchali zpěv ptáků. Nejvíce se nám líbilo u rybníka, který je stále ještě částečně zamrzlý, a tak nás kachny místo plavání pobavily svým tancem na ledu.

Radka Raková

 
       

další foto

 

Zdravé muzicírování

13. března

Děti ze školy i školky se sešly na “Zdravém muzicírování” a přivolávaly jaro.

 

 

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Městské divadlo v Kladně - Soudné sestry

13. března

Třída 8. A a dva žáci ze 6. A navštívili nově zrekonstruované městské divadlo v Kladně. Paní učitelka pro ně vybrala fantasy komedii,  “Soudné sestry”. Do divadla se všichni slavnostně oblékli a slavnostní náladu si udrželi po celou dobu představení. Pan uvaděč nás uvedl do objednaných lóží a představení mohlo začít. Během přestávky si žáci s paní učitelkami prohlédli foyer divadla, které všechny velmi nadchlo. Veselý příběh plný humoru nás zaujal tak, že jsme ani nepostřehli, jak rychle utekly dvě hodiny. Všichni věříme, že to nebyla poslední návštěva kladenského divadla.

Dana Žáková

 
       

další foto

 

Abilympiáda - školní kolo korálkování, tkaní, keramika, malování

12. března

I letos pokračovala školní Abilympiáda v korálkování, tkaní, keramice a malování.
Ve čtyřech disciplínách soutěžilo 19 žáků. V malování se nejlépe umístila Simona Rajzová a Klárka Hrdličková, v keramice bylo rozhodování velmi těžké, o první místo se dělí Jiří Křivský s Katkou Ludvíkovou. Tkaní šlo nejlépe Petrovi Semorádovi a v korálkování vytvořila s velkou trpělivostí nejhezčí výrobek Kateřina Maternová.

Marcela Talácková

 
       
   

Velikonoční zvyky 1. S

9. března

Na pátek si naše třída 1.S naplánovala akci “Velikonoční zvyky”. Nejprve jsme si vyprávěli o tom, jaké velikonoční zvyky a tradice vlastně máme. Pustili jsme si divadelní představení, abychom si dané zvyky dokázali představit, ukázali si obrázky a následně jsme si některé tradice vyzkoušeli- děti hledaly poklad, barvily vejce a vyzdobily si třídu.  Za nalezený poklad dostaly odměnu v podobě čokoládových korunek.

Nicol Konštiaková

 
       
 

Divadlo Lampion - Putování za snem

9. března

Třída 4.A se opět vydala za tajemným příběhem do divadla Lampion. Sledovali jsme s napětím příběh dvou sester, které našly kouzelnou mapu a kostku a vydaly na cestu kolem světa. Navštívili jsme s Ellou a Emmou různé světadíly a trochu jsme se i báli, jak to s nimi nakonec dopadne. A hádejte jak? Probudily se v posteli s kouzelnou hrací kostkou v ruce.  To byl tedy konec!

Simona Jenčíková

 
       

další foto

 

Korálková stopa

7. března

Dne 7. 3. jsme využili poslední sněhovou nadílku letošního roku a vydali se na “Korálkovou stopu”. Žáci ze 4.A , 6.A, 8.A a 7.S se sešli na školním hřišti, rozdělili si běžky a už se závodilo v několika disciplínách za vydatného povzbuzování nesoutěžících spolužáků a paní učitelek. Vítězi se stali nakonec všichni a odměnou jim byl velký sněhulák, kterého si společnými silami postavili.

Dana Žáková

 
       

další foto

 

Návštěva Národního technického muzea v Praze 6. A a 8. A

23. února

Těsně před začátkem jarních prázdnin se žáci z druhého stupně vydali do Prahy. Měli jsme objednaný program v Národním technickém muzeu pod názvem “Chytří gurmáni”. Rozhodli jsme se cestovat vlakem a výlet si ještě zpříjemnit procházkou po Letenských sadech.
Do muzea jsme přišli brzy, a tak jsme měli ještě čas si prohlédnout expozici dopravy. Žáci neskrývali zájem. Historie vývoje kol, motorek, automobilů a dalších dopravních prostředků je doslova pohltila. Neradi opouštěli výstavu, ale zároveň byli zvědaví, co je čeká dál.
U chemické laboratoře jsme se setkali se dvěma lektorkami, které si nás rozdělily do dvou týmů a odvedly do laboratoří. Po krátkém seznámení s pravidly, si žáci nasadili brýle a zástěry. Rozdělili se do dvojic a zasedli ke stolkům se zkumavkami, kádinkami a pipetami. Stali se z nich výzkumníci, kteří se díky chemickým pokusům snažili zodpovědět klíčovou otázku – Proč  jsou  ovoce a zelenina barevné a zdravé? V průběhu dvou pokusů zjišťovali obsah vitamínu C v ovoci a v zelenině nebo v průmyslově vyráběných výrobcích. V posledním pokusu zjišťovali vliv ředění ovocných šťáv na chuť, vůni a vzhled. Na závěr byli všichni odměněni za pozornost a soustředěnost při pokusech látkovými vaky na záda s logem programu.
Pro všechny zúčastněné to bylo úžasné dopoledne. Při zpáteční cestě Letenskými sady jsme se ještě zastavili na dětském hřišti a  občerstvili se v blízké restauraci.
Opravdu pěkný začátek prázdnin!

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Karneval v MŠ

23. února

Před jarními prázdninami jsme se rozloučili karnevalem. Přehlídka masek byla pestrá, jen maska  “spiderman” se objevila ve čtyřech provedeních. Všichni jsme si užili dopoledne plné tance, her a soutěží.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto

 

Recyklo módní přehlídka

20. února

I my razíme heslo “škola hrou”, a tak se v rámci zdokonalování znalostí o třídění odpadu uskutečnila tento týden recyklo-módní přehlídka. Ale ne jen tak ledajaká - děti měly za úkol obléci jednoho spolužáka nebo spolužačku do recyklovatelných materiálů, nejlépe použít očištěný odpad. Úkol zvládly všechny třídy na jedničku! Kromě večerních šatů nebo medúzy se v tělocvičně na přehlídkovém molu objevila třeba sněhová královna, olympijský bobista, robot nebo duo z Hawaye. Během přehlídky jsme si povídali o využitých materiálech, jejich správném třídění a dalším zpracování. Diváci vyhodnotili tři nejhezčí modely a modelky, kteří dostali své zasloužené odměny. Celý průběh akce nás moc mile překvapil - děti si dopoledne maximálně užily a tak jsme se rozhodli, pro velký úspěch, akci každoročně opakovat.

Tereza Černohorská

 
       

další foto

 

Hry pro život 6. A a 8. A

16. února

Již podruhé v tomto školním roce se sešli žáci ze 6., 7., 8. a 9. ročníku v naší tělocvičně při programu s názvem: „Hry pro život“. Aktivity jsme zahájili zábavným způsobem. Každý žák obdržel kartičku s názvem zvířete a nemocí. S tyčinkou v puse se představil pod tímto zvířetem a prozradil, jakou trpí nemocí. Ostatní žáci pozorně naslouchali a poznávali, čím spolužák trpí a za jaké zvíře se vydává. Žáci si při aktivitě uvědomili, jaké mají někteří lidé se zdravotním omezením velké potíže s vyjadřováním. Touto hrou jsme navodili velmi příjemnou atmosféru ve skupině a přešli jsme k dalším aktivitám.
Méně zábavná aktivita, která následovala, byla ale velmi přínosná. Zde se žáci zamýšleli nad svými typickými vlastnostmi. Na papír měli napsat nejen svou typickou vlastnost, o které spolužáci ví, ale měli o sobě prozradit i něco nového. Žáci se tak zamýšleli sami nad sebou a více se dozvěděli o svých spolužácích.
Tuto klidnější aktivitu vystřídala aktivita více zábavná: „Živé pexeso“. Při této hře si žáci ověřili především schopnost spolupráce, komunikace a svoji paměť. Pexeso má stejná pravidla jako klasické obrázkové pexeso. Ve dvojicích si žáci domlouvali shodná gesta (pohyby, posunky, pokřiky…).  Dva žáci (hledači) poté vždy vyzvali libovolnou dvojici žáků, aby předvedla domluvená gesta a hledali tak dvojice se shodnými gesty.
Celý program jsme zakončili hrou s názvem: „Ulička důvěry“. Žáci vytvořili uličku se závorami (spojením rukou - prstů), které při probíhání ostatních žáků postupně zvedali. Každý si vyzkoušel uličkou proběhnout a vnímal své pocity, které mnohdy nebyly úplně příjemné.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Návštěva knihovny 2. A, 4. A, 6. A a 8. A

13. a 16. února

Dětské oddělení Městské knihovny Kladno navštívili žáci 2.A a 4.A . Zúčastnili se zajímavě připraveného programu, kde se žáci dozvěděli o půjčování knih a o tom, jak se ke knihám máme chovat. Knihovnice žáky zaujala  pohádkovými knihami i četbou pohádky. Žáci si v knihách mohli listovat, číst a prohlížet ilustrace. Jen o tři dny dříve zde besedovali žáci vyšších ročníků na téma dobrodružná literatura. Dozvěděli se na jaké žánry se rozděluje. Seznámili se s pojmy scifi, fantasy, horor, robinsonáda, detektivka, komiks... v literatuře. Většina žáků byla překvapena množstvím a různorodostí knih, které si mohli prohlédnout a půjčit.

Věra Kováčová a Eva Rousová

 
       

další foto

 

Zimní hrátky 1. S

15. února

Na čtvrtek si naše třída 1.S naplánovala akci Zimní hrátky. I přesto, že nám nevyšlo počasí, se akce uskutečnila. Ve třídě si žáci vyrobili sněhové koule z papíru a užili si s nimi spoustu zábavy. Koulovali se, bobovali a moc se u toho nasmáli. Abychom se naladili na správnou zimní atmosféru, vyzdobili jsme si třídu zimní tématikou. Celou naši koulovačku sledoval obrovský sněhulák, který nebyl pojmenován jak jinak, než Olaf.

Nicol Konštiaková

 
       

další foto

 

Výstava replik korunovačních klenotů

13. února

Repliky korunovačních klenotů! Takovou vzácnou příležitost jsme si nemohli nechat uniknout. A tak jsme se s žáky 4.A vypravili do galerie kladenského zámku. Nejprve jsme se seznámili s těžkým a neznámým pojmem “replika”, hned potom jsme se  ponořili do doby Karla IV. Kromě obdivuhodných replik korunovačních klenotů, zejména detailně zdobeného žezla, jsme byli uchváceni typy zbraní a středověkou módou.

Simona Jenčíková

 
       

další foto

 

Zimní hry pro radost v Kolíně

8. února

Zúčastnili jsme se 14. ročníku her pro radost.  Možná by mohla někomu tahle informace stačit, ale to nevypovídá o tom, jaký to byl pro nás, účastníky, nádherný den. Sešli jsme se už v 6 hodin ráno na vlakovém nádraží v Kladně. V Praze jsme nastoupili do rychlíku, kde nás paní průvodčí usadila do dětského oddělení s herními stolečky. Než jsme si pořádně zahráli, byli jsme v Kolíně. U haly STAP nás vítali Méďové od Kolína. Byli jsme trochu rozpačití, všichni ostatní zde již byli v minulých letech. Jen my jsme byli nováčci. Ujaly se nás tři studentky z pedagogické školy z Čáslavi. V hale se sešlo 29 družstev z různých koutů středočeského kraje.  Naše sportovní klání bylo zahájeno státní hymnou. Po celé dopoledne všichni účastníci plnili disciplíny - stavění a bourání papírových krabic, jízda na odrážedle, chůze dvojic na lyžích, stavění sněhuláka z prvků či jejich likvidace střelbou z pistolky, velkými šipkami a míči. Pak také uklízení velkého množství malých míčků nebo střelba hokejkou na branku. Organizátoři pamatovali i na vozíčkáře, kterým připravili dráhu zakončenou průjezdem z krabic, kterou si pak vyzkoušeli i běžci.  Čestným hostem byla olympionička, kladivářka Kateřina Šafránková. Dohlížela na správnou techniku při hodu kladivem, které si děti vyrobily a na závody přivezly. Sportovci si užívali úžasnou atmosféru, která provázela celé sportovní klání. Pohodu a výbornou náladu ještě umocnilo vystoupení žáků školy s kytarami a s písničkami Michala Davida. Za úsilí a obrovskou snahu podat co nejlepší výkony si nakonec odměnu odvezla všechna družstva – každý dostal medaili a pro školu pohár a míč.  Po ukončení akce jsme si stihli prohlédnout náměstí, pochutnat si na místní pizze a už jsme mířili zpět na vlakové nádraží. Tentokrát nás vezl mezinárodní rychlík. To byla jízda. Ještě přestup v Praze a hurá do Kladna. Byl to krásný den plný zážitků. Na letní hry určitě také pojedeme.

Kolínský deník

Hana Mačurová a Eva Rousová

 
       
další foto  

Den bezpečnějšího internetu 6. A a 8. A

6. února

Bezpečnost on-line je každoročním velkým tématem Dne bezpečnějšího internetu. A každý rok našim žákům připomínáme jak využívat internet ke svým potřebám a zájmům. Je důležité uvědomit si, že na internetu soukromí neexistuje. Proto jsme se zabývali tématy - jak pracovat s hesly, co je a není vhodné sdělovat na sociálních sítích a na co si dávat pozor při internetové komunikaci. Vysvětlili jsme si, co je kyberšikana.  Zamýšleli jsme se sami nad sebou, zda jsme v rámci komentářů někdy někomu neublížili.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Korunovační klenoty na dosah

30. ledna

Žáci 8.A navštívili galerii kladenského zámku, kde si prohlédli repliky korunovačních klenotů. Kromě nich viděli i jiné exponáty, které se vztahují k životu Karla IV. Celo prohlídku je doprovázel i podrobný životopis tohoto velikána našeho národa, formou textů na závěsných cedulích. Všem se výstava moc líbila. Cestou domů si zpestřili prohlídkou bývalé ZOO na Sítné, kde si prohlédli sochy zvířat , která kdysi ZOO obývala. Tuto akci žáci zhodnotili jako velmi zdařilou.

Dana Žáková

 
       

další foto

 

Školní Abilympiáda

29. ledna

Jako každý rok žáci naší školy soutěžili ve školním kole Abilympiády - v Puzzle a hrách na počítači.
Puzzle skládalo 17 žáků. Nejlépe se umístil David Houda.
Do her na PC se zapojilo 13 žáků. Aby měl každý možnost zahrát si hru, která se mu vyhovuje, byly vybrány 3 typy - strategická, logická a postřehová. Po sečtení všech bodů z jednotlivých kol zvítězil Ota Volkmann.

Marcela Talácková

 
       

další foto 

 

Lednová návštěva v SOU a PŠ Vrapice

24. ledna

Žáci z 8.A jeli opět do učiliště ve Vrapicích. Tentokrát na ně čekala paní učitelka odborného výcviku v oboru Stravování. Měla pro všechny připravené Vizovické těsto, aby mohli žáci tvořit. Všichni se se  zápalem vrhli do práce, zdokonalovali se ve zručnosti s válečky, vykrajovátky a tvořítky. Dle vlastní fantazie si svá díla zdobili kořením. Výrobky si nestihli upéct, tak milá paní učitelka z učiliště jim jejich práci přivezla do Korálku osobně. Žáci tak mohli svými kousky obdarovat své blízké. Všichni se už těší na další návštěvu učiliště.

Dana Žáková

 
       

další foto 

 

Zdravé muzicírování

23. ledna

Na dalším setkání s muzikoterapeutem Petrem Bronišem děti poslouchaly hudbu, tancovaly, improvizovaly s nástroji, relaxovaly. Pomocí zvuků, hudby a doteků se prohlubovala jejich vzájemná komunikace.

Marcela Talácková

 
       

další foto 

 

MŠ -  Pozorování přírody v zimě

21. ledna

Lednové počasí nás příjemně překvapilo sněhovou nadílkou, která nám zpříjemnila pozorování okolní přírody. Zajímalo nás, jak vypadá zimní období v nedalekém lese. Děti zavěsily pro přilepšení na stromy lojová krmítka.

Radka Raková

 
       
   

MŠ -  divadlo Lampion "Superkluk" 

19. ledna

V prvních dnech nového roku jsme se staršími dětmi navštívili divadelní představení “Superkluk”. Příběh měl jako vždy u dětí velký úspěch. Cestu z divadla jsme obohatili procházkou centrem města.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto 

 

Výstava - Korunovační klenoty, zámecká galerie Kladno 7. S

12. ledna

Žáci naší třídy se vypravili shlédnout korunovační klenoty krále Karla IV. Celá expozice výstavy, oblečení, zbraně a zejména korunovační klenoty se jim líbily. Žáci se díky výstavě se vrátili do dávné doby a obdivovali krásy středověku.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Pozorování přírody a zvířat v zimě

11. ledna

Ve čtvrtek 11.1. se naše třída vydala do lesoparku Bažantnice pozorovat přírodu a zvířata v zimním období. Bohužel nebyl žádný sníh, a tak jsme si alespoň ukázali opadané stromy, pověděli jsme si, jak se změnilo počasí a vyprávěli jsme si o tom, která zvířata se zazimovala a spí. Zvířátkům, která nespí  zimním spánkem, jsme zavěsili na strom jablka a mrkev. Cestou děti nakrmily kachny a potom jsme se podívali, jaké ryby žijí v rybníce.

Nicol Konštiaková

 
       

další foto

 

Tři králové 7.S

8. ledna

My tři králové jdeme k vám…….. Všem dětem a pedagogům “Vinšoval” Kašpar, Melichar, Baltazar ze 7.S štěstí, zdraví, dlouhá léta…. “

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Výstava replik korunovačních klenotů 8.S

4. ledna

Dne 4.1.2018 třída 8.S navštívila galerii Kladenského zámku, kde probíhala výstava replik českých korunovačních klenotů. Žáci se zde dozvěděli zajímavosti ze života krále Karla IV, kromě nádherných replik si též prohlédli kopie zbraní, oděvů a obuvi, 3D model hradu Karlštejn. 3,5 m vysoká socha Karla IV. nás uchvátila. Závěr expozice doplnil tajuplný interaktivní meč, který po dotyku přislíbil splnit přání.

Petra Hráská

 
       

další foto

 

Vánoční koncert "Kostelní sbor"

21. prosince

Tak, jako vánoční výstava a besídka patří k tradicím školy, tak i kamarádi z kostelní kapely, kteří již pravidelně přichází zahrát koledy. Prostě i naše škola má své tradice, bez kterých by nebyly Vánoce.

Venuše Hausner

 
       

další foto

 

Návštěva v SOU a OU Vrapice

20. prosince

Ředitelé našich škol dostali výborný nápad. Co kdyby žáci z 8. a 9. ročníku navštívili jednou za měsíc učiliště? Většina našich žáků pokračuje ve vzdělávání právě ve Vrapicích.  Budoucí studenti se tam seznámí s nabízenými obory prakticky. Dohodl se termín a už v prosinci proběhlo první setkání, které splnilo všechna naše očekávání. Žáci nadšeně pracovali s pájkou na dřevo a vytvářeli dekorace pro své nejbližší. Kromě této aktivity nabízí obor “Květinářské a aranžérské práce” mnohem více zajímavých činností. Během těchto setkávání se naši žáci naučí dojíždět do učiliště, seznámí se s prostředím školy a poznají budoucí učitele. Jestliže si vyberou obor v tomto učilišti, nebude přechod do nové školy tak náročný a stresující.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Vánoční besídka v MŠ

20. prosince

V předvánočním čase jsme před rodiče vystoupili s tradičním tématickým pásmem písniček a básniček a společně jsme se tak rozloučili s rokem 2017. Jako součást představení zazpívali žáci třídy 7. B. ZŠ a MŠ Kladno,  Vodárenská 2115  se svou třídní učitelkou Mgr. Žalmanovou. Po vystoupení se všichni mohli zúčastnit tvořivé dílny, ozdobit si perníčky a ovoce.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto

 

Předvánoční Kladno

19. prosince

V předvánočním čase se žáci tříd 2.S a 8.S vydali na procházku předvánočně vyzdobeným Kladnem. Cestou na náměstí St. Pavla, kde byly vánoční trhy, betlém, kluziště a ozdobený strom, jsme nezapomněli navštívit zámeckou zahradu, abychom zkontrolovali, jestli medvědi opravdu spí zimním spánkem, jak se ve škole učíme. Procházku jsme zakončili v kavárně Bez konce, kde se všichni po vydatné procházce posilnili horkou čokoládou.

 
       

další foto

 

Vánoční posezení 5. S

19. prosince

V předvánočním čase jsme se sešli s dětmi i s maminkami 5.S v kladenské “Kavárně Bez konce” . V příjemné atmosféře jsme si hezky popovídali, zahřáli se čajem a pochutnali na výborné čokoládě.

Věra Kováčová

 
       

další foto 

 

Ježíškova dílna a bruslení

19. - 20. prosince

19. a 20 .12. se žáci naší školy rozjeli do města. Vždyť se kvapem blíží Vánoce, tak jak se na ně „naše“ město připravilo? Na náměstí jsme zjistili, že je všechno v pořádku – krásný stromek svítí, betlém je plný zvířátek, u prodejních stánků mohou kolemjdoucí nakoupit rozličné předměty i potraviny. A my jsme zamířili do Ježíškovy dílny. Čekali tam na nás vánoční skřítkové, kteří nám pomohli vyrobit věnce, stromky a ozdobit perníky. A máme dárečky pro maminky. Jistě budou mít radost.
Třídám 6. A a 8. A ještě stačila energie na bruslení,všichni s nadšením vstupovali v bruslích na led. Méně zdatní bruslaři se procházeli při okraji kluziště a přidržovali se hrazení. Zvykali si na led. Někteří postupně přecházeli k bruslení. Snažili se udržet v předklonu s rukama v upažení a s mírně pokrčenýma nohama rovnováhu. Zdatní bruslaři využili celou ledovou plochu.
Vánoční atmosféru dozdobily vločky, které se na nás snášely z oblohy.

Hana Mačurová

 
       

další foto

 

Vánoční bowling

18. prosince

Bowling je pro žáky 2. stupně velmi atraktivní. Když byla vyhlášena soutěž ve sběru plastových lahví, naši žáci nelenili a sbírali ve všech domácnostech. Vždyť odměnou byla právě návštěva bowlingu. Povedlo se. Výhru si vybrali na bowlingové dráze v Oáze. Bojovali proti sobě jak třídy, tak jednotlivci. Někteří zde byli poprvé. Všichni hráli s nadšením a vůlí porazit ostatní. I když byl vítěz jen jeden, nikomu to nevadilo. Hru si užili úplně všichni.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Krejčík Honza

18. prosince

V pondělí 18. prosince jela většina žáků SZŠ i žáčci MŠ do kina Hutník. A proč jsme všichni jeli na Sítnou a moc jsme se těšili? Zase po roce do našeho města zavítal náš „známý Krejčík Honza“, který nás vždycky parádně pobaví. I letos jsme netrpělivě v hledišti čekali, co nového si pro nás připravil. S Krejčíkem Honzou jsme si zopakovali názvy dnů v týdnu, názvy měsíců i některé další znalosti, třeba proč se střídá den a noc i roční období. A protože se setkání konalo v tuto krásnou předvánoční dobu, v průběhu vystoupení jsme si zazpívali nejenom jeho známé i nové písničky, ale i koledy a pomohli jsme mu ozdobit vánoční stromeček. Na závěr jsme se s Krejčíkem Honzou všichni na jevišti vyfotografovali a popřáli si hezké Vánoce!

Hana Blechová

 
       

další foto

 

Medové Vánoce 2017

13.- 15. prosince

Od středy 13.12. proudí do Nákupního centra OAZA Kladno třídní kolektivy z mnoha kladenských škol. V této krásné předvánoční době členové Českého svazu včelařů opět uspořádali vzdělávací akci s názvem „Medové Vánoce“. V průběhu několika dnů se zde děti i dospělí mohou blíže seznámit s expozicí včelařství, významem chovu včel, rozmanitými včelařskými pomůckami i včelími produkty. V minulých letech se nám akce vždy líbila, proč ji tedy nenavštívit i letos? Od středy do pátku se většina tříd naší školy na akci vystřídala; v odpoledních hodinách či o víkendu mohou děti na akci zavítat i s rodiči. Žákům se jako vždy věnoval erudovaný „včelař odborník“, pomocí instalovaných pomůcek jim přiměřenou formou vysvětlil, co všechno musí podniknout včely i lidé, než si na medu můžeme pochutnat. V průběhu výkladu se určitě všem líbilo, když si mohli nasadit včelařskou ochrannou kuklu, pozorovat zvětšené modely včely v různých stadiích vývoje, osahat včelařské pomůcky či si vlastnoručně vyrobit voňavou svíčku z medové plástve. Díky hezké akci se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, které využijí i během výuky.

Hana Blechová

 
       

další foto

 

Výroba cukroví 1. S

14. prosince

Abychom nasáli vánoční atmosféru, rozhodli jsme se s dětmi upéct cukroví. Pekli jsme perníčky a linecké. Děti válely těsto, vykrajovaly a s malou dopomocí samy zdobily. Cukroví jsme hned po upečení ochutnali. Bylo výborné, a tak děti ještě ten den vše snědly. ☺ Pečení jsme si moc užili.

Nikol Konštiaková

 
       

další foto

 

Vánoční Kladno 7. S

14. prosince

Už se blíží Vánoce……Ani mráz a velký vítr nás neodradil od návštěvy krásně vyzdobeného města Kladna, kam jsme se vydali zpříjemnit si adventní čas. Navštívili jsme trhy na náměstí Starosty Pavla, vyfotili se u vánočního stromu. Děti si koupily drobné dárky, sladkosti a užily si pěknou vánoční atmosféru.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Prohlídka vánočního Kladna - MŠ

13. prosince

Dnes jsme k velké radosti všech dětí opět vyrazili na malý výlet autobusem MHD. Vystoupili jsme na Náměstí Svobody, prošli jsme pěší zónu a na náměstí Starosty Pavla jsme si prohlédli vánoční trhy, kde se dětem nejvíc líbila zvířátka - živá v jesličkách i dřevěná v malém lesíku. Pak následovala nezbytná zastávka u bílých svítících medvědů v zámecké zahradě a cesta autobusem zpět do školky. Výlet se všem moc líbil, jen děti trochu mrzelo, že světelná výzdoba nebyla ve dne dobře vidět, a tak se těší na návštěvu města s rodiči v podvečerním čase.

Radka Raková

 
       

další foto

 

Vánoční výstava

12.- 13. prosince

Ve druhém adventním týdnu škola přivítala spoustu návštěvníků z řad rodičů, sponzorů i přátel školy. Žáci je přivítali dojemným vystoupením, kterým  zahájili školní vánoční výstavu plnou tradičních výrobků. Na besídce i výstavě prezentovali svoje celoroční snažení žáci i pedagogové.

Milena Krulišová

 
       

další foto 

 

Prohlídka vánočního Kladna, posezení v kavárně

11. prosince

Na dnešní den jsme se s žáky 4.A moc těšili a kdyby sníh z předešlého dne vydržel, neměla by atmosféra při prohlídce vánočního Kladna chybu.
Na náměstí Starosty Pavla jsme si prohlédli výzdobu a pojmenovali jsme řadu nových řemesel a produktů a některé jsme si i zakoupili. V průběhu dnešního dne jsme si několikrát dokázali, že umíme správně a bezpečně cestovat MHD a také že nám počítání drobných mincí nedělá velké problémy. Zejména pak v kavárně jsme si vyzkoušeli svoji koncentraci a trpělivost při počítání. A samozřejmě jsme si v interakci s obsluhou zopakovali, jaké je to fajn být oceněn, když umím pozdravit, slušně požádat a poděkovat. V kavárně Bez konce jsme zakončili naši plánovanou prohlídku vánočního Kladna a po procházce jsme se ocenili upečenou dobrotou či teplým nápojem.

Simona Jenčíková

 
       

další foto

 

Divadlo Lampion - České Vánoce Josefa Lady

7. prosince

Třídy 4.A a 6.A společně zašly na velmi žádané hudební představení “České Vánoce Josefa Lady”. Vánoční pohádka byla plná koled (např. Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal, …). Herci pod jmény Ambrož, Barborka, Šimon, Tomáš a Mikuláš vystupovali v oděvech jako z obrázků Josefa Lady a charakter jejich rolí i hra na hudební nástroje (trombón, basa, tahací harmonika, flétna, klarinet, velký buben, kytara) nás  plně pohltili. Po divadle jsme se odměnili v kavárně drobnou svačinkou.

Simona Jenčíková

 
       

další foto

 

Ozdravný pobyt na horách - Kovářská

4. - 8. prosince

Pobyt v Kovářské v Krušných horách byl velmi vydařený. Na čerstvém vzduchu jsme pobývali celé dny. V úterý  za námi přišel ve večerních hodinách Mikuláš s čertem a s andělem. To bylo překvapení! Během pobytu nebyla nouze o dostatek úžasného sněhu a ve čtvrtek se na nás  usmívalo slunce. Výborná nálada nás ani na chvilku neopustila. Velkým přínosem byla návštěva obce Měděnec. Vesnice, kde se do roku 1998 těžila měděná ruda. Jedna z cest vedla také na Klínovec. Z rozhledny jsme se  tento rok nepodívali, byl velmi silný vítr. Místo toho se všichni zahřáli horkou čokoládou z automatu a  potom sjeli s velkým nadšením  sjezdovku na lopatách k dolní stanici lanovky. Jiná skupina si udělala výlet do staré vápenky, která je tamní historickou památkou. Dalším cílem našeho putování bylo hraniční město Vejprty a německé městečko Bärenstein. Cesta byla velmi krkolomná, pokryta čerstvě napadaným sněhem. Dopoledne někteří trávili v okolí penzionu, hráli různé hry, jiní sjížděli v blízkosti zasněžené svahy na bobech. Jedním z cílů byla také Ježíškova cesta na Božím Daru. Samozřejmě se nezapomnělo ani na běžecké lyže. S nadšením jsme zdokonalovali techniku běhu a překonávali jsme nerovnosti místního terénu. Na závěr pobytu všichni procházeli tradiční stezku odvahy bez baterek, jen při svíčkách.  Domů jsme odjížděli  všichni spokojeni.

Hana Mačurová

 
       

další foto

 

MŠ - Mikulášská nadílka

1. prosince

Jako každý rok, i letos, zavítali do Korálku Mikuláš, čert a anděl. Nejdříve postrašili a obdarovali děti ve školce, potom se vrhli na školu. V každé třídě se zpívalo, přednášely básničky, proběhl výčet hříchů a zásluh a pak přišla tolik očekávaná sladká odměna v podobě adventního kalendáře. Nakonec se, naštěstí, čert vracel do pekla s prázdným pytlem, Mikuláš s prázdným košem, a anděl se spoustou slibů, jejichž plnění si tahle trojka přijde zase za rok zkontrolovat.

Tereza Černohorská

 
       

další foto 

 

MŠ - Mikulášská nadílka

1. prosince

Tento rok jsme se na návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků pečlivě připravili. Děti zazpívaly, zarecitovaly básničku o čertovi a za svou snahu byly odměněny adventním kalendářem. I letos čert odešel s prázdným pytlem.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto 

 

MŠ - Perníčkování

30. listopadu

V rámci  vánočního těšení a příprav jsme se letos s velkým elánem pustili do pečení perníčků. Den předem jsme připravili těsto: děti poznávaly a počítaly suroviny, míchaly a hnětly. Velikou šišku těsta jsme nechali odpočívat v lednici do druhého dne. To už nás čekalo válení, vykrajování a rovnání na plech a samozřejmě nezbytná ochutnávka. Perníčky se povedly a už se těšíme, až je o vánoční besídce s rodiči ozdobíme.

Radka Raková

 
       

 

Divadlo Lampión - Čertovská pohádka

30. listopadu

Dne 30.11. děti ze třídy 8.S a 7.S navštívily divadlo Lampion. „Čertovská pohádka”, tak se představení jmenovalo, byla vtipná, ale i trochu strašidelná. Všichni fandili kašpárkovi, aby zachránil krásnou, ale zároveň zlobivou princeznu před peklem. Ale jak to již v pohádkách bývá, vše nakonec dopadlo jinak.  Děti si vtipnou formou připomněly, že každý je zodpovědný za své chování a jednání, a také, že zlobení a neposlouchání  sebou přináší své důsledky. Po skončení představení jsme zašli do kavárny „Bez konce”, kde jsme naše kulturní dopoledne zakončili sladkou tečkou.

Petra Hráská

 
       
 

Beseda "Řekni stop kyberšikaně"
8. A a žáci 7. roč.

30. listopadu

Co je kyberšikana? “Je to druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet, blogy a podobně. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů ponižujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů obrovskému množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad.”
V rámci besedy se naši žáci zamýšleli nad problémy, které se jich bezprostředně týkají. Učili se, jak se kyberšikaně bránit, ale také se jí vyvarovat. Uvědomili si, jak snadné je ublížit druhým prostřednictvím elektronických vymožeností. Tuto besedu pro nás uspořádal Sociální odbor města Kladna.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Divadlo Lampión - MŠ

22. listopadu

Vypravili jsme se se třídou Žabek za kulturním zážitkem do Divadla Lampion na představení Malá indiánka. To se pro nemoc herců nekonalo a jako náhradní představení jsme shlédli pohádku Pejsek a kočička. Pro děti se stala ohromným zážitkem možnost shlédnout představení přímo z jeviště a pak fotografování s herci v kulisách pohádky.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto

 

Hry pro život

22. listopadu

Žáci 6.,7., 8. a 9. tříd se již poněkolikáté sešli v tělocvičně, kde se zúčastnili oblíbeného programu s názvem: „Hry pro život“. Žáků se sešlo hodně, proto byla i hodně veliká legrace. Během tohoto programu si zahráli spoustu zajímavých her zaměřených především na rozvoj pozitivní komunikace, spolupráce, pozornosti, vnímání kolem sebe a v neposlední řadě na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky.
Důležitost spolupráce si uvědomili například při hře s názvem „Kruh“. Žáci stáli v kruhu, drželi se za ruce a jejich kruhem měl procházet gymnastický kruh. Žáci se nesměli rozpojit, vymýšleli různé způsoby, jak gymnastický kruh posunout do určeného cíle. Při hodnocení zdůrazňovali nutnost spolupráce a komunikace se sousedem. Stejnou důležitost spolupráce i komunikace vyzdvihli i při hře v kruhu, kdy si měli všichni sednout, stoupnout a zároveň kruh nerozpojit. To se povedlo až na druhý pokus.
Protože se všichni zúčastnění dobře znají a ve třídách panují převážně dobré vztahy, byla do programu zařazena i hra „Houpačka“. Zde si sami žáci zvolili, kdo koho bude houpat v dece. Pocity z houpání byly spíše kladné, což do jisté míry napovídá o důvěře, kterou mezi sebou mají.
Hra, kterou byl program zakončen, byla zaměřena právě na orientaci, vnímání prostoru a osob pohybujících se v blízkosti žáků bez zrakové kontroly. Všichni byli proměněni na volně pohybující se „hmotu“ až na jediného „mimozemšťana“. Ten neměl zavázané oči a nemluvil. Ostatní se při setkání ohlašovali slůvkem hmota. Cílem hry bylo najít „mimozemšťana“, napojit se na něj a tvořit velkou hmotu ze všech pohybujících se „hmot“.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Zdravé muzicírování

21. listopadu

V letošním roce se děti podruhé sešly s muzikoterapeutem Petrem Bronišem. Při setkání se děti učily poslouchat hudbu, improvizovat s nástroji. Pomocí zvuků, hudby a doteků se prohlubovala jejich vzájemná komunikace.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Den odborných dovedností ve Vrapicích

21. listopadu

Žáci 8. a 9. tříd naší školy v rámci předprofesní přípravy navštívili SOU a PrŠ Kladno Vrapice ve dnech, kdy na učilišti probíhala akce nesoucí název : „Nadšení – krok k úspěšné kariéře“.  S pocity nadšení jsme se setkali již při příchodu na učiliště, kdy se nás ujali velmi milí a vstřícní pedagogičtí pracovníci. Po přivítání a domluvě s pedagogickým personálem o programu celého dopoledne se žáků ujali zdejší mistři učebních oborů. Žáci se nejen seznámili s několika obory, které se na učilišti vyučují, ale přímo se aktivně zapojili do určitých praktických činností. S velkým zájmem si nazdobili vánoční perníčky, připravili si obložené chlebíčky, tvořili vánoční dekoraci a to vše pod dozorem mistrů a žáků SOU. S největším nadšením u chlapců jsme se setkali v elektrodílně, kde si zkoušeli zapojovat zábavnou formou různé elektrické obvody. Projekt, který probíhal na zdejším SOU, byl obohacen návštěvou italských kuchařů a baristy, kteří měli svůj prostor k představení a výrobě italských národních specialit. Žáci se aktivně zapojili do výroby těstovin, pizzy a ochutnali výbornou italskou kávu. Momentální velké nadšení našich žáků pro studium těchto oborů bylo nepřehlédnutelné.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Divadlo Lampión - Pejsek a kočička, 2. A a 3. S

21. listopadu

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička spolu hospodařili. Měli u lesa malý domeček, kde spolu bydleli, a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají takové malé a nešikovné tlapičky… Většina dětí zná hezkou knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Máme ji i ve třídě se spoustou ostatních knížek. Jak se nám bude líbit stejnojmenný příběh v Divadle Lampion? A tak jsme v přeplněném divadle s ostatními dětmi sledovali příběhy pejska a kočičky - smáli jsme se, jak vytírali podlahu, jak z toho byli špinaví a museli se „vyprat“ a „usušit jako prádlo“. Jak si pekli dort a jako kuchaři „popletové“ do něho dávali úplně nesmyslné věci. Hezké zážitky z představení si odneseme i do školy. Už se těšíme, jak si příběhy o pejskovi a kočičce připomeneme, na zvířecí kamarády si zahrajeme a kdo bude šikovný, určitě je i krásně namaluje.

Hana Blechová

 
       

další foto

 

Vánoční dílny s rodiči

20. listopadu

V pondělí 20.11. se sešli ochotní rodiče, aby pomohli škole s výrobou věnců určených k prodeji na vánoční výstavě. Společně jsme umotali nejen adventní věnce, ale také věnce na dveře nebo vánoční štoly. Akce to byla skutečně povedená - v předvánočním shonu jsme si zpříjemnili dopoledně kávou, čajem a zákusky, popovídali a ještě udělali velký kus práce. Za pomoc děkujeme paní Barvíkové, Bártlové, Kleinerové, Kováčové, Fárkové, Staré a panu Věříšovi. Těšíme se na další společné setkání!

Tereza Černohorská

 
       

další foto

 

Ekoden s rodiči žáků naší školy

16. listopadu

Dne 16. 11. 2017 proběhl na naší školní zahradě  tradiční “Ekoden” , kterého se kromě žáků zúčastnilo i několik rodičů. Jelikož nám přálo počasí, odměnili jsme se  za dobře vykonanou práci opečenými vuřty.

Vlasta Lužová

 
       

další foto

 

Planeta Země 3000 8.A a 6.A

16. listopadu

Tentokrát jsme se s cestovatelem Adamem Lelkem vypravili až do vášnivého srdce Jižní Ameriky – Brazílie.  Během chvíle, jsme se přenesli do míst, která skrývají mnohá dobrodružství. Navštívili jsme tajemná zákoutí brazilských měst, přírodní krásy Amazonie s královnou pralesa - anakondou a byli jsme svědky různých lidských příběhů např. indiánů od řeky Xingu. Naskytla se nám fascinující podívaná plná poutavých fotografií, názorných animací a pestrých video ukázek. Byl to další jedinečný a neopakovatelný zážitek, který nám náš cestovatel se svým týmem připravil.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

NSEV Kladno "Cesta PET lahve" - 6. A a 8. A

14. listopadu

Lektoři naučného střediska si opět připravili zajímavý a poutavý program s názvem „Cesta PET lahve“. Žáci zjistili, co všechno předchází, než si lahev mohou koupit a co vše se s ní děje po jejím použití. Prošli si cestu od těžby ropy, přes výrobu a použití, až po recyklaci. Názornými ukázkami, pokusy a formou hry si ukázali, jak komplikovanou cestu musí plastová lahev za svůj život urazit. Na závěr programu si všichni vytvořili chobotnici, květinu a spoustu dalších výrobků z PET lahví.

Eva Rousová

 
       

další foto

 

Vánoční dílny s rodiči - perníky

7. a 14. listopadu

Dne 7. 11.2017 se na tradiční vánoční dílny a pečení perníčků dostavil hojný počet ochotných rodičů. Práce jim šla pěkně od ruky a s úsměvem na tváři zpracovali nemalé množství perníkového těsta, které provonělo celou školu.  
14.11 2017 na zdobení perníků přišel jeden odvážný tatínek a několik ochotných maminek našich žáků. Přišly také maminky bývalých žáků, které zachovávají  naší škole stále přízeň.
Poděkování za pomoc při vánočních dílnách patří všem zúčastněným rodičům.

Lenka Volfová

 
       

další foto

 

Výlet do Rakovníka - 7. S

9. listopadu

Naše třída se vydala poznávat další  město našeho regionu. Cílem našeho výletu bylo starorobylé město Rakovník. Viděli jsme  náměstí s krásnými domy, kostel se zvonicí, navštívili jsme “Výstavu loutek “v “Roubence”. V muzeu jsme se naladili na blížící se adventní čas - na  výstavě “Vánoční stůl”. Výlet se povedl a všem se líbil.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

Batůžkový den - MŠ

7. listopadu

Dnes jsme hned ráno vybaveni batůžky s malou svačinou vyrazili ze školky na autobus 605, kterým jsme se dovezli na vlakové nádraží. Po krátkém čekání jsme nastoupili do vlaku směr Rakovník a dojeli jsme na zastávku v Rozdělově. Pak už nás čekala krásná cesta podzimním lesem, svačinová zastávka s výhledem na koleje. Konec cesty byl na Sletišti, kde si děti vyzkoušely prolézačky a závodily v běhu. Výlet se nám moc líbil, i když počasí bylo trochu sychravé. Všichni jsme se těšili do školky na teplý oběd.

Andrea Vašíčková

 
       

další foto

 

Pozorování podzimní přírody - 3. S

7. listopadu

Krásné podzimní dopoledne jsme si zpestřili vycházkou do přírody. Vyhledávali jsme zabarvené listí, houby, plody podzimu a všímali si veškerých změn v přírodě, které podzim  sebou přináší. Při této příležitosti jsme také poznávali a pojmenovávali některé stromy a rostliny. Procházku jsme si zpříjemnili zpěvem známých písní a také jsme si připomněli  některé básně s podzimní tématikou.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Výroba draka - 1. S

7. listopadu

Jelikož je venku krásně barevný podzim, rozhodli jsme se s dětmi, že si společnými silami vyrobíme jednoho velkého draka. Na výrobě draka se podílela celá třída - každý žák si nakreslil svůj vlastní díl a my jsme poté všechny díly spojili dohromady. Vznikl nám tak naprosto originální drak, který dostal i své jméno - dráček Duháček. Z vyrobeného Duháčka jsme měli obrovskou radost. Už nám visí ve třídě a dohlíží na nás.

Nicol Konštiaková

 
       

další foto

 

Strašidelný rej masek - ŠD

2. listopadu

Ve čtvrtek jsme si s dětmi užili strašidelné odpoledne v maskách.
V předchozích dnech si děti vyrobily tematické obrázky na výzdobu tělocvičny, kde se rej konal. Strašidelný rej zahájila promenáda všech masek. K vidění byli čarodějnice, kouzelnice, černokněžníci, zvířata, maskovaní hrdinové, ohnivý kominík i Bílá paní. Následovala diskotéka a různé hry. Na závěr děti dostaly za odměnu medaile a cukrovinky ve tvaru netopýrů, dýní, upířích zubů a čokoládových očí.

Lenka Kosová

 
       

další foto

 

Pouštění draků - 3. S

31. října

Protože je venku krásně barevný podzim, vydali jsme se pouštět vesele zbarvené draky. Venku panovaly ideální podmínky k této zábavné aktivitě. Foukal vítr, svítilo sluníčko a na boty se nám lepilo bahno z pole, které je již připravené na zimní období. Ke vzlétnutí do oblak jsme si přinesli tři různě barevné a veliké draky. Každý z nich se pohyboval v různých výškách. Náš závod o nejdelší létání a zároveň létání v nejvyšších místech vyhrál modrý drak.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

Sběr lesních plodů - MŠ

25. října

V příjemném podzimním počasí jsme se všichni vypravili do blízkého lesa. Hráli jsme si v listí, hledali šišky a žaludy. Po návratu na zahradu naší školky jsme z doneseného materiálu sestavili tradiční podzimní sluníčko.

Radka Raková

 
       

další foto

 

Prokopské údolí Praha

25. října

Ve středu se sešli žáci šesté a osmé třídy na vlakovém nádraží v Kladně a společně odjeli na celodenní poznávací výlet do přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí v Praze.
Přijeli po železniční trati Pražský Semmering. Původně trať sloužila k dopravě uhlí z Kladenska do Prahy.
V železniční zastávce Žvahov všichni vystoupali směrem na vrch Děvín, který se tyčí v blízkosti okolních kopců zvaných Dívčí hrady. Otevřel se nepopsatelně krásný výhled na Prahu, který všechny zaujal.
Pokračovali po vyznačené trase směrem k Hlubočepským plotnám, poznali zaříznuté skalnaté údolí Dalejského potoka, prošli si část naučné stezky dlouhé 7 km.
Přitom si zacvičili ve venkovní posilovně, zahráli hry, poznali krásy Červeného lomu v Opatřilce a s baterkami prozkoumali šachtu pro převoz vápence z lomu.
Na závěr výletu si žáci i paní učitelky opekli buřty na veřejném ohništi u potoka.
Domů se všichni vraceli ze železniční zastávky Holyně spokojeni a plni krásných zážitků.

Hana Mačurová

 
       

další foto

 

Máme se rádi 2. A a 4. A

23. října

Během dvou-hodinového programu nespecifické primární prevence jsme si zahráli několik her, ve kterých jsme se zaměřili na posilování kladného sebepojetí a spolupráci ve třídě. Na samém počátku jsme se zahřáli u tzv. “zahřívaček” s koštětem a jmény, kdy jsme navodili pozitivní atmosféru. Poté jsme si vyzkoušeli, jaký máme odhad. Odpovídali jsme na několik otázek týkajících se naší paní učitelky. Hlavní aktivitou bylo výtvarně vyjádřit, co se mi minulý týden povedlo, za co si zasloužím pochvalu. V druhé části programu jsme si zkusili jak umíme jako třída rychle splnit dané úkoly. Uvědomili jsme si, že ke spolupráci a komunikaci není nutné používat jen mluvené slovo, ale i řeč těla, gesta a mimiku.

Petra Mračková

 
       

další foto

 

ZOO Zájezd

23. října

Dne 23.10.2017 se třídy 2.A, 2.S, 6.S, 7.S, 8.S vydaly do ZOO Zájezd. Měli  jsme možnost vidět až 80 druhů exotických a domácích zvířat. Tato Zoo je rozdělena na 2 části. V první části si děti prohlédly výběhy se surikaty, leopardy, opicemi a dalšími zvířaty. V druhé části jsme navštívili “kontaktní” Zoo, kde děti měly možnost pohybovat se ve volném výběhu koz, ovcí a králíků. Zajímavá byla prohlídka v nově otevřeném teráriu s hady a chameleony. Po celou dobu nás provázely zkušené průvodkyně, které děti seznámily se všemi zvířaty. Prohlídka Zoo parku byla velice zajímavá a s radostí se sem vrátíme.

Pavlína Břicháčová

 
       

další foto

 

Duo Jaroslav

20. října

Dnes nás podruhé navštívila hudební skupina “Duo Jaroslav”. Děti si s muzikanty nadšeně zazpívaly lidové, pohádkové, folkové a rokové písničky. Vystoupení se setkalo s  velikým ohlasem. Hudebníci se v naší škole cítili dobře, děti chválili za aktivitu a znalost textů písní.

Marcela Talácková

 
       

další foto

 

„Jsem hendikepovaný, promiňte“, 6. A, 8.A

19. října

V rámci minimálního preventivního programu se žáci několika tříd zúčastnili programu s názvem „Jsem hendikepovaný, promiňte“. Na samém počátku se seznámili s pojmem „hendikep“. Poté zhlédli film o životě neslyšících a zamýšleli se nad tím, čím to mají neslyšící těžší, do jakých úskalích je život v různých situacích dostává. Sami si na krátkou chvíli vyzkoušeli, jaké to je žít v hluchotě a jak jsou zdatní komunikovat jen odezíráním. Žáci se také na okamžik vcítili do života lidí se sníženou pohybovou schopností. Pokoušeli se pohybovat  na vozíku, převážet hrneček s vodou a přesedávat si z vozíku na židli se zavázanýma nohama. Program rychle utekl a žáci si z něj odnesli spoustu poznatků o životě lidí s hendikepem.
 
       

další foto

 

Setkání se zástupci OD BILLA - MŠ

19. října

Již podruhé se kolektivy mateřské školy setkaly se zástupci obchodního domu Billa, kteří shlédli krátké vystoupení dětí, převzali výtvarné práce a obdarovali všechny drobnými dárky a dobrotami.
 
       

další foto

 

NSEV Kladno "Co se děje v trávě" 2.A a 4.A

18. října

V jednom krásném dni babího léta  jsme se potěšili návštěvou NSEV Kladno. Od vstřícných lektorů nás čekalo mnoho nápaditých aktivit na téma "Co se děje v trávě ?". Zahráli jsme si na brouky, vyzkoušeli jsme si, že to není vůbec jednoduché - doválet si potravu. Už víme, že hmyz dělíme například na opylovače, kteří nám pomáhají s množením rostlin a na predátory, kteří neváhají sníst slabšího kolegu. Dozvěděli jsme se, že někteří další brouci mají moc rádi listí nebo ztrouchnivělé dřevo. Viděli jsme i úžasné hmyzí hotely, domečky pro čmeláky a broukoviště.  A věděli jste, že když na louce vyrostou stromy, už to není louka?
Před odjezdem jsme se šli podívat i na zvířata do chovné stanice. A to bylo zážitků! Kozel, který málem zbořil ohradu. Vajíčko uprostřed trávy mezi dvěma rybníčky (asi od kachny divoké). Obrovský krkavec, který nás zdravil ahóóój! Užili jsme si přítomnost sov, koz, čápů, beranů a oveček.
 
       

další foto

 

Veletrh vzdělávání v Kladně

18. října

Již poněkolikáté se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Kladně. V prostorách Kulturního domu v Kladně se prezentovaly školy sídlící v našem kraji. Žáci se mohli blíže seznámit s nabídkou učebních oborů jednotlivých škol, zeptat se na důležité informace ohledně studiích na různých oborech, které je zajímají. Nejdelší zastávka byla u stánku SOU Kladno Vrapice, se kterým máme velmi dobré zkušenosti a svůj výučný list zde získalo již mnoho žáků naší školy.
 
       

další foto

 

Dýňování

17. října

Další ročník celoškolní akce s názvem “Dýňování” se konal v úterý 17. října. Každá třída si sehnala dýni a řezalo se a dlabalo. Někteří vařili polévku, jiní navlékali dýňová semínka, další třeba vyráběli k dýním přízdoby z barevných listů a plodů. Na konci dne jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme si společně řekli, která pověst se k této tradici váže a kde má svátek Helloween kořeny. Všem se dýně moc povedly, rozsvícené strašáky si můžete prohlédnout každé ráno na školní zahradě.
 
       

další foto

 

Projekt 72 hodin - pomáháme přírodě

13. října

Naše škola se jako každoročně zapojila do projektu „72 hodin“. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po páté. Korálek se účastní tohoto projektu od jeho vzniku. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Všechny děti z naší školy i školky se zapojily v pátek 13. do projektu 72 hodin. Společně se svými pedagogy se vydaly do blízkého lesoparku, který se rozhodly uklidit. Vždytˇ tam tráví spoustu času nejen kamarádi ze školky, ale potkáváme tam i maminky s kočárky i starší lidi na procházce.
Děti objevily spoustu pokladů, mezi které patřily lyže, hrnce, pekáče...prostě naplnily spoustu pytlů odhozeným harampádím, které rozhodně do lesa nepatří a ještě si užily spoustu legrace.

 
       

další foto

 

Rozvoj sportovních dovedností na Sletišti 2. A

12. října

Ve čtvrtek 12. října jsme si jeli zasportovat na Sletiště. Sportovní areál je poměrně veliký, vyzkoušet všechny dostupné aktivity nám trvalo celé dopoledne. Zasoutěžili jsme si v běhu, tady je přece prima prověřovat své síly. Prohlédli jsme si tribunu, a protože ji sluníčko pěkně vyhřálo, tak jsme se tu i nasvačili. Vyzkoušeli jsme si být diváky, vždyť na ploše stadionu stále probíhají zajímavé lehkoatletické tréninky. A že má sportoviště i tribuna zásady, které je třeba dodržovat, to jsme poznávali na informačních tabulích. Dále jsme postupovali po obvodu areálu – přes plot jsme viděli koně ve stájích, vyzkoušeli jsme všechny houpačky i prolézačky a byli jsme pyšní na úspěchy při cvičení na posilovacích strojích. Dopoledne rychle uběhlo a je čas se vrátit do školy. Doma budeme všechny zážitky vypravovat a možná sem brzy zavítáme i s rodiči
 
       

další foto

 

Dýňování v MŠ

12. října

V rámci poznávání podzimních plodů jsme využili současnou velkou úrodu dýní a společnými silami z nich vytvořili různě strašidelné obličeje, které nás po nějaký čas budou každé ráno vítat v zádveří školky.
 
       

další foto

 

Památník Lidice

12. října

Třída 4.S vypravila autobusem do Lidic na prohlídku památníku a za pozorováním podzimní přírody. Slunečné počasí nám umožnilo projít celý památník a žáci zde mohli před zpáteční cestou posvačit. Z Lidic jsem šli pěšky přes Hřebeč, příjemnou podzimní krajinou a cesta dlouhá 6 km nám tak rychle utekla.
 
       

další foto 

 

NSEV Kladno "Čarodějův učeň"

11. října

Dvě třídy speciální školy vyzkoušely nový program v NSEV Čabárna - Čarodějův učeň. Díky bezvadnému přístupu zaměstnanců střediska ekologické výchovy byl program opět přizpůsobený a “ušitý na míru” našim dětem. Dozvěděli jsme se, jak umí příroda kouzlit - že na barvení nepotřebujeme vždy pastelky, ale můžeme použít třeba červenou řepu. Že ze starého papíru si můžeme vyrobit papír nový. Že když nemáme po ruce tužku, můžeme psát husím brkem…. a spoustu dalších zajímavých věcí. Na vše jsme si mohli sáhnout, vše jsme si vyzkoušeli a důkladně prozkoumali. Program se nám moc líbil a doporučili jsme ho i dalším třídám.
 
       
   

Divadlo Lampión - Cipísek

10. října

Svou první letošní návštěvu divadla Lampion absolvovala třída 2. S a část třídy 4. S dne 10. 10. 2017. Ten den bylo na programu představení Cipísek. Představení se všem dětem moc líbilo a již se těší na příští návštěvu divadla.
 
       

další foto

 

Sběr lesních plodů

10. října

Na úterý 10. října si naše třída 1.S naplánovala akci ,,Sběr lesních plodů‘‘. Ačkoliv nám počasí nepřálo, déšť nás minul a my se mohli vydat do lesa. Hned na okraji lesa jsme nalezli šípky a žaludy, které si děti prohlédly a nasbíraly. Po cestě jsme objevili také ostružiny, o kterých žáci byli dopředu poučeni, a tak věděli, že je nemají trhat, protože šlahouny, na kterých plody rostou, píchají. Mimo lesních plodů jsme si nasbírali také krásné podzimní listí různých tvarů a barev, mech a stromovou kůru.  Když jsme se vraceli do školy, našli jsme dokonce i houby, které si děti prohlédly, a my jsme jim vysvětlili, že houby, které neznáme, se nejí. Tato podzimní procházka byla pro nás příjemná a poučná.
 
       

další foto

 

Prezentace technického vzdělávání

6. října

V rámci předprofesní přípravy se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili akce s názvem „Prezentace technického vzdělávání“.  V prostorách SŠ designu U Hvězdy v Kladně, kde se akce konala, měli žáci možnost seznámit se s nabídkou technického vzdělávání v kladenském regionu. Získali zde spoustu informací o učebních oborech,  které je zajímají a chtěli by je studovat po ukončení povinné školní docházky. Veliké nadšení projevili při prohlídce truhlářských dílen, kde je provedl vyučující dílenských prací na zdejším učebním oboru.
 
       

další foto

 

Kouření NE!

5. října

V rámci specifické primární prevence se 4.A zúčastnila programu s názvem: „Kouření NE!“ Žáci si sdělovali zkušenosti s kouřením, dozvěděli se z čeho se cigareta skládá, jaké škodlivé látky obsahuje kouř z cigaret a jak vlastně cigareta škodí. Prohlédli si několik tématických obrázků. Dozvěděli se, jak vypadá tabák, jak se suší a upravuje. Zamýšleli se nad tím, jak by odradili kamaráda či rodinného příslušníka od kouření.
 
       

další foto

 

Podzimní běh pro zdraví

4. října

Ve středu 4.10. se konal „Běh pro zdraví“. Protože jde o oblíbený, každoročně pořádaný závod, většina žáků školy se tohoto běžeckého klání zúčastnila opakovaně. A co naši noví kamarádi? Ti se v nedalekém lese brzy se závodem aktivně seznámili. Před závodem všichni společně prošli běžeckou trasu, rozcvičili se a rozdělili podle věku a výkonnosti do jednotlivých kategorií. Nejkratší úsek dlouhý 100m byl připraven pro nejmladší žáky. Mladší i starší žáky dalších kategorií čekal okruh dlouhý 800m a 1600m. V průběhu závodu se žáci vzájemně podporovali a fandili si v blízkosti běžecké trasy. Na závodnících bylo patrné velké úsilí a snaha dosáhnout co nejlepších výsledků - nikdo se přece nechtěl nechat zahanbit! Všichni se velmi snažili a mnozí překvapili výbornými výsledky. Vyhodnocení závodu proběhlo následující den ve školní tělocvičně. Vítězové jednotlivých kategorií stanuli na stupních vítězů, byli odměněni nejen věcnými cenami, ale i zaslouženým potleskem. Výsledkové listiny celého závodu jsou vyvěšeny v prostorách školy na informační nástěnce pro rodiče.
 
       

další foto

 

Podzimní procházka po okolí školy - 8. S

2. října

Třída 8.S se v pondělí 2.10. vydala na procházku do okolí školy. V nedalekém lese Bažantnice žáci plnili různé úkoly, např. poznávání stromů, přírodnin a hub. Cestou pozorovali podzimní přírodu a nechybělo ani krmení kachen.
 
       

další foto

 

“Evelínko, nebuď čuník, vždyť jsi slepička!”

27. září

Dne 27. 9. 2017 proběhlo ve škole divadelní představení zaměřené na hygienické návyky, s názvem “Evelínko, nebuď čuník, vždyť jsi slepička!” Zábavnou formou se žáci dozvěděli, proč je důležité pečovat o své tělo a dodržovat pravidla hygieny.
 
       

další foto

 

Zdravé muzicírování

26. září

V letošním roce pokračuje setkávání s muzikoterapeutem Petrem Bronišem. Při setkáních se děti učí poslouchat hudbu, improvizovat s nástroji, pomocí zvuků a  hudby vzájemně komunikovat, relaxovat.
 
       

další foto

 

Procházka do Bažantnice

21. září

Poslední letní den si naše třída 1. S vyšla na procházku do Bažantnice, za účelem nakrmit kachny. Při procházce jsme si o kachnách povídali a říkali si, čím se kachny krmí. Kachny nebyly jediná zvířata, která jsme cestou potkali, zahlédli jsme ptáky, veverky, psy. V Bažantnici mimo kachen plavaly také ryby. Cestu tam jsme měli veselou- zpívali jsme si, smáli se, hráli si na vláček a zastavili jsme se na dětském hřišti, kde jsme si užili spoustu zábavy. Když jsme došli na místo, posadili jsme se na lavičku a připomněli si pravidla, která musíme při krmení vodního ptactva dodržovat. Poté jsme si natrhali kousky rohlíků a krmení kachen mohlo začít. Některé děti se zpočátku bály, avšak po chvíli sebraly odvahu a s radostí se přidaly. Krmení jsme si všichni moc užili a už se těšíme, až do Bažantnice půjdeme znovu.
 
       

další foto

 

Seznámení s rodičí na školní zahradě - MŠ

20. září

Jak už se stalo naší tradicí, sešli jsme se dnes odpoledne na naší školní zahradě s dětmi a jejich rodiči, abychom se  vzájemně poznali a  popovídali si při opékání špekáčků. I když nás ze začátku postrašil drobný deštík, nakonec bylo krásné slunné odpoledne, setkání se velice vydařilo a účast byla hojná.
 
       

další foto

 

Třídní výlet do Milíčova

18. - 22. září

...a po roce opět do Milíčova
Ve dnech 18.9. – 22.9. odjeli  žáci 4.S na třídní výlet  do Milíčova. Stejně jako v minulých letech jsme i tentokrát došli na Krakovec, podívali jsme se na Uhrův mlýn, kde si žáci mohli pohladit hospodářská zvířata a také se svézt na velbloudech, které na mlýně chovají. I když předpověď počasí  v době odjezdu nebyla dobrá, pršelo nám až poslední den, takže jsme mohli  ve čtvrtek posedět i u ohně a opéct si vuřty. Třídní výlet se vydařil a už se těšíme na další.
 
       
   

Dobrovolnická akce - Třinecké železárny

15. září

V rámci dobrovolnické akce již po několikáté přišla parta šesti chlapů ze Třineckých železáren v čele s ing. Slapničkou, která nám pomohla s údržbou pozemku naší školy.
V rámci pracovního vyučování se snažíme s žáky z praktických tříd zahradu a celý pozemek po celý rok udržovat tak, aby byl dostupný i pro děti s nějakým fyzickým handicapem. Bohužel na některé pracovní aktivity ohledně bezpečnosti práce a fyzické zdatnosti naši žáci nedosáhnou.
To už byla výzva pro partu chlapů, kteří ji zvládli bez problémů. Pomohli nám vyčistit střechu od spadaného listí, prořezat živý plot, vydláždit podestu pod popelnicí, opravit plůtek...prostě zvládli během celého dne spoustu práce, za kterou jim moc děkujeme.

 
       

další foto

 

Den s baseballem -  MŠ

15. září

Jeden z posledních letních dnů jsme využili k návštěvě baseballového hřiště známého kladenského týmu Miners, který pořádal akci pro nové nadějné hráče. Děti si mohly zkusit vše co tento sport nabízí, současně měly možnost seznámit se s prací kladenských hasičů a policistů a na cestu domů dostaly malý dárek.
 
       

další foto

 

Projekt Svět kolem nás - Vycházka do Bažantnice 7.S

14. září

Třída 7.S se  vydala poznávat přírodu okolo naší školy. Žáci došli  do lesoparku Bažantnice. Pozorovali  první změny v přírodě, končící babí léto a  blížící se podzim. Našli  houby, viděli kachny na rybníku, veverku a ptáky. Nasbírali i přírodniny, ze kterých si udělali ve škole výstavku.
 
       

další foto

 

Houbování 6. S

12. září

Třída 6. S se vydala začátkem září na houby. Všichni říkali, že rostou, tak jsme se nechali navnadit. Popadli jsme košíky a vyrazili do lesa nad Čabárnou. Našli jsme spoustu věcí, ale ani z dálky nepřipomínaly houby.  Nakonec nás od úplného houbařského neúspěchu zachránily tři pýchavky. Ale přeci nepůjdeme domů s prázdnými košíky! Na pracovní vyučování jsme nasbírali košík plný krásně velkých žaludů, chuťové pohárky jsme uspokojili lesními ostružinami, kterých byl plný les. Vytoužené houbové řízky a bramboračku nahradily tousty. My se ale nenecháme odradit a zkusíme své houbařské štěstí zase v příští sezóně.
 
       

další foto

 

Poznávání okolí školy, 2. A

8. září

Žáci 2. A vyrazili na vycházku do okolí školy. Po prázdninách poznávali známá místa, opakovali si zásady bezpečného chování chodců, ukazovali nové spolužačce důležité okolní budovy. Máme přece kamarády či sourozence v nedaleké škole nebo v prostorách naší MŠ. A kam půjdeme nakoupit potraviny před vytvořením dobroty ve cvičné kuchyňce? Hlavně pozor na nedalekou frekventovanou silnici a světelnou křižovatku! Do školy přece chodíme rádi a určitě nechceme, aby se nám cestou přihodila nehoda či úraz! Chceme si nový školní rok užít jako ten předchozí.
 
       

další foto

 

Turistika v okolí školy, 3. S

8. září

Zásady bezpečného chování při chůzi v přírodě jsme si zopakovali v rámci našeho třídního výletu v okolí školy. Připomínali jsme si známá místa, poznávali stromy, keře, plody a zdolávali přírodní překážky. Přispěli jsme tak našemu zdraví a dobré náladě.
 
       

další foto

 

Jsme kamarádi - Základní škola

5. září

První týden školní docházky si žáci zvykali na nové třídy, spolužáky i nové učitelky a asistentky. Hravou a zábavnou formou se žáci a žákyně seznamovali se Školním řádem. Společně si připomněli, jak se chovat ve škole ke svým spolužákům, přijímat důsledky svých rozhodnutí a odpovědnost za své zdraví. Vzájemně si sdělili své zážitky z prázdnin.

 

 

 
       

další foto

 

Jsme kamarádi - Speciální základní škola

5.září

Začátek školního roku probíhal ve všech třídách ZŠS v přátelském duchu. Žáci si vyprávěli zážitky z prázdnin, seznamovali se s novými spolužáky, s novými žákovskými kolektivy i s pedagogy ve všech třídách. Prošli si a připomněli si všechny učebny i důležité prostory ve škole. Zábavnou a hravou formou se seznamovali se Školním řádem a s pravidly chování ve škole.

 
       


archiv Akce školní rok 2016/2017

archiv Akce školní rok 2015/2016

archiv Akce školní rok 2014/2015

archiv Akce školní rok 2013/2014

archiv Akce školní rok 2012/2013

archiv Akce školní rok 2011/2012

archív Akce školní rok 2010/2011

archív Akce školní rok 2009/2010

archív Akce školní rok 2008/2009

(14.09.2017)