Korálek Kladno - Plán školních akcí

Korálek Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199

Škola

Plán školních akcí

Bakaláři - Plán akcí

Přehled akcí: listopad 2017

 

Termín

Akce

Třídy

 
1.11.
(St)
 

8:00-11:40

MPP - Návštěva sociálně terapeutické dílny
Zahrada - poskyt. soc. služeb MPP - rozvoj pracovních dovedností

6.S

8:50-11:40

Logopedie - PaedDr. Alena Merunková
+ Mgr. Tereza Černohorská

 

 
2.11.
(Čt)
 

8:00-10:00

MŠ - Vyšetření zraku u dětí v MŠ

 

14:00-15:00

ŠD - Strašidelný rej masek

 

 

DVPP - Základy mentorských dovedností
kurz

 

 
3.11.
(Pá)
 

 

DVPP - Základy mentorských dovedností
kurz

 

 
7.11.
(Út)
 

8:00-12:00

MŠ - Batůžkový den - výlet vlakem
MPP - Utváření návyků společenského chování

1.MŠ, 2.MŠ

10:00-11:40

Výroba draků
MPP - Výchova ke vzájemné pomoci, respektu, toleranci, empatii, ke spolupráci v kolektivu třídy

1.S

10:00-11:40

Pozorování podzimní přírody

3.S

 

Vánoční perníkové dílny s rodiči
7.11. pečení perníků 14.11. zdobení perníků

 

 
8.11.
(St)
 

14:00-15:30

Pedagogická rada

 

15:30-16:00

Třídní schůzka
Společná pro všechny třídy - informativní schůzka pro všechny rodiče

 

 

Ničeho se nebojíme
ZŠ - 5 vyučovacích hodin: 1.st. Dopravní výchova, 1. pomoc, Kouření 2.st. Dopravní výchova - rizikové chování v dopravě, 1. pomoc, Alkohol, Drogy ZŠS - 4 vyučovací hodiny: Dopravní výchova a 1. pomoc

1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 7.S, 8.S, 2.A, 4.A, 6.A, 8.A

 
9.11.
(Čt)
 

8:00-12:35

MPP - Svět kolem nás
Výlet do Rakovníka MPP - Poznávání blízkého regionu, utváření vztahu k přírodě

5.S, 7.S

 
14.11.
(Út)
 

8:00-12:35

NSEV
Cesta PET lahve

6.A, 8.A

 

Vánoční perníkové dílny s rodiči
7.11. pečení perníků 14.11. zdobení perníků

 

 
15.11.
(St)
 

8:00-11:40

MPP - Návštěva sociálně terapeutické dílny
Zahrada, poskyt. soc. služeb MPP - rozvoj pracovních dovedností

7.S

8:50-11:40

Logopedie - PaedDr. Alena Merunková
+ Mgr. Tereza Černohorská

 

14:00-17:00

DVPP - Supervize MŠ

 

 

DVPP -BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny
FAKTA s.r.o.

 

 
16.11.
(Čt)
 

8:00-11:40

MPP - Ekoden s rodiči žáků
Úklid zahrady před zimou Opékání vuřtů MPP - spolupráce s rodiči, utváření vzájemných vztahů

1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 7.S, 8.S, 2.A, 4.A, 6.A, 8.A

 
20.11.
(Po)
 

8:00-11:40

MPP - Vánoční dílny s rodiči - Adventní věnce
MPP - Otevřené partnerství

 

 

DVPP - Metodik prevence

 

 
21.11.
(Út)
 

8:00-11:40

Divadlo Lampion - Pejsek a kočička

3.S, 2.A

8:00-12:35

Zdravé muzicírování - P.Broniš
MPP - Rozvoj hudebnosti, vytváření vztahu k hudbě, prožívání sounáležitostí, vzájemná spolupráce Časový Harmonogram a rozpis dětí upřesní TAL.

 

 

Hokejisté hrají pro Korálek
Nadace Milana Nového - Charitativní akce

 

 
22.11.
(St)
 

8:00-11:40

MPP - Návštěva sociálně terapeutické dílny
Zahrada, posk. soc. služeb MPP - rozvoj pracovních dovedností

2.S

8:50-10:45

MPP - Kyberšikana - "Řekni stop kyberšikaně"
MPP - bezpečný pohyb na sociálních sítích

6.A(7), 8.A

9:30-12:00

MŠ - Divadlo Lampion - "Malá indiánka"

1.MŠ, 2.MŠ

 
23.11.
(Čt)
 

 

Návštěvy rodičů ve vyučování
Všichni rodiče mají možnost vidět své děti při výuce po celou dobu jejich vyučování

 

 
24.11.
(Pá)
 

 

Návštěvy rodičů ve vyučování
Všichni rodiče mají možnost vidět své děti při výuce po celou dobu jejich vyučování

 

 
29.11.
(St)
 

8:00-11:40

MPP - Návštěva sociálně terapeutické dílny
Zahrada - poskyt. soc. služeb MPP - rozvoj pracovních dovedností

3.S

8:00-12:00

DVPP- Pracovně právní vztahy
12.ZŠ

 

8:50-11:40

Logopedie - PaedDr. Alena Merunková
+ Mgr. Tereza Černohorská

 

 
30.11.
(Čt)
 

8:00-11:40

Divadlo Lampion - Čertovská pohádka

5.S, 7.S, 8.S

8:00- 9:30

Hry pro život

6.A

8:00-10:00

MPP - MŠ - Perníčkování
MPP - Výchova k samostatnosti, sebedůvěra

1.MŠ, 2.MŠ

10:00-11:40

Hry pro život

8.A

Zpracováno v systému Bakaláři

(15.03.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek