Korálek Kladno - Zájmové kroužky

120x90 a pak zoner stín 0 0 20 0

Škola

Zájmové kroužky

 

Na vybavení a činnost zájmových kroužků škola vypracovala projekt, na který získala na rok 2016 od Statutárního města Kladna 15000,-Kč - komise pro výchovu, vzdělání a osvětu Rady města Kladna.

 

 

Kroužek pečení a vaření

  

Mgr.Tereza Černohorská, Demčák Michal 

  

V letošním roce nás vaří 13. Pro velký zájem jsme se museli opět rozdělit do dvou skupin. Žáci jsou podle věku a svých schopností rozděleni do dvou skupin, které se střídají po týdnu. Jak už název kroužku napovídá, pečeme a vaříme hlavní chody, dezerty, střídáme slaná a sladká jídla, studenou i teplou kuchyni. Po přípravě jídla prostírají děti stůl, snědí, co jsme společně připravili a nakonec si zapíší recept. Učíme se nejen pracovní postupy a techniky, ale také poznáváme prostředí a vybavení kuchyně, s většími vážíme a normujeme, dbáme na zásady hygieny a bezpečnosti při práci. Před každým kroužkem se společně domlouváme co uvaříme příště, na co mají děti chuť nebo co se chtějí naučit.

 

 

 

  


 

Keramický kroužek

 

Žaneta Klvaňová

 

 V letošním roce opět pracujeme v rámci kroužku s keramickou hlínou. Zde se žáci seznamují s různými technikami, jako je válení, trhání, vykrajování a modelování. Své výrobky si samostatně dekorují pomocí různých barvítek a glazur. Zde rozšiřují svou fantazii a kreativitu.

Letos dochází do kroužku žáci z prvního i druhého stupně praktické školy. Kolektiv žáků je sice věkově nesourodý, ale všichni se naučili pomáhat si nejen radou, ale i při práci. Se svýmim výrobky se rádi chlubí na různých soutěžích a výstavách, kde slaví úspěchy. Do kroužku chodí celkem sedm žáků a troufám si napsat, že tam chodí rádi. Myslím, že o tom svědčí jejich výrobky.

 

 

 


 

Deskové, společenské a sportovní hry

 

 Aneta Víznerová

 

Účelem kroužku je seznámit děti s nejrůznějšími deskovými, společenskými a sportovními hrami. Nezaměřujeme se zde jen na klasické deskovky (Člověče, nezlob se, Dáma, Mlýn), ale snažíme se naučit i modernější (Doprava 007, Dobblex - Finding Dory, Panic lab aj.), přičemž využíváme širokou nabídku naší školy a Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Při sportovních aktivitách prohlubujeme s dětmi základy míčových her z vyučovacích hodin a snažíme se věnovat také jiným sportovním činnostem, které vyučování nezahrnuje (Kroket, Stolní tenis, Petanque a další).  Deskové a společenské hry rozvíjí u dětí hlavně sociální dovednosti, pozornost, trpělivost, logické a prostorové myšlení, při některých procvičují i početní operace. Sportovní hry vedou zejména k rozvoji pohybových dovedností, jako je obratnost a vytrvalost. Učí se také týmové spolupráci.

 

 

 


 

Pohoda

 

Mgr. Marcela Talácková, Věra Kováčová

 

Náplní kroužku POHODA, který navštěvuje osm žáků, jsou různé terapie a relaxační aktivity. Nosnou aktivitou je muzikoterapie a „Doteková terapie", kde žáci individuálně i společně relaxují. Je to záměrná činnost, která u žáků pomáhá navodit stav uvolnění, nonverbální komunikace. Probíhá pasivní i aktivní formou, kdy žáci naslouchají hře, zvukům a zpěvu. Pak často spontánně reagují gesty, zvuky, zpěvem, rytmickými pohyby těla, rukou apod. Aktivně se zapojují hrou na nástroje, které si sami vyberou, pohybem i zpěvem. Hudební i dotekové psychorelaxační metody navozují stále pohodové chvíle a posilují pozitivní vztahy ve skupině.

 

 

 


 

 

Výtvarný kroužek

 

Žaneta Klvaňová

 

V letošním školním roce dochází do výtvarného kroužku osm žáků různého věkového složení. Hlavní náplní bývají kolektivní práce, rozvíjení manuální zručnosti, kreativity a samostatnosti. Žáci pracují s různými materiály, zkoušejí klasické i netradiční výtvarné techniky a získané dovednosti následně využívají ke své tvůrčí práci. Pozorují krásy okolního světa a mají možnost najít svůj výtvarný projev. Děti v příjemném prostředí školního ateliéru tvoří malá i velká umělecká díla. 

 

 

(19.10.2010)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek