Korálek Kladno - Aktuality

Základní škola praktická,

Horní menu

Aktuality


Vážení rodiče, uveřejňujeme seznam přijatých žáků pro školní rok 2018/19.


Do základní školy dle pořadových čísel:

 

10/2018

12/2018

13/2018

15/2018

 

Do základní školy speciální dle pořadových čísel:

 

09/2018

11/2018

14/2018

 

V Kladně dne 10.5.2018

 

 

Do mateřské školy dle pořadových čísel

 

17/2018

18/2018

19/2018

20/2018

21/2018

22/2018

 

V Kladně dne 1.6.2018

 


 

V souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které příspěvkovým organizacím ukládá povinnost zveřejnit rozpočty zveřejňujeme odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna:

Rozpočty bude projednávat Rada města Kladna dne 4. 12. 2017.

 


 

 


ZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199 vyhlašuje


Konkurz na:

* učitelku/učitele ZŠ speciální

* asistentku/asistenta pedagoga

Požadujeme:

* Vzdělání dle zákona 563/2004Sb.

* Kladný vztah k dětem

* Hra na hudební nástroj výhodou

* Flexibilitu

* Kreativitu

Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu SZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199.

Bližší informace na tel. 606 077 055, po domluvě možná návštěva školy.



ke stažení zde



Bezpečnostní opatření školy 


V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou prověřila škola bezpečnostní opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v  areálu školy a přijala tato opatření:

1.    Škola se otevírá a uzavírá dle příchodů, či odchodů jednotlivých žáků.
2.    Vchod do školy pro žáky, rodiče a další osoby je pouze jeden. Z venku je na dveřích koule a tudíž se nedají samovolně otevřít. Škola nesmí zůstat bez dohledu otevřena - zodpovídají pracovníci školy.
3.    Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,45 do 7,15 hod. – přebírá osobně vychovatelka ŠD.
4.    Příchod žáků ráno do školy je od 7,40 do 7,55 hod. – v šatnách vykonává dohled pověřená osoba.
5.    Příchod žáků do školy na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost je dle rozvrhu hodin – žáky si přebírá pedagogický pracovník, který je vyučuje nebo vedoucí ZK.
6.    Při odchodu žáků ze školy vykonává v šatně dohled pedagogický pracovní, který s nimi vyučování, ZK nebo ŠD končil.
7.    Žáky, kteří nechodí do školy sami, přivádí do školy a odvádí ze školy pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby /viz. Zajištění odchodu žáka ze školy/.
8.    ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU CIZÍCH OSOB PO ŠKOLE!!! Vstup cizí osoby do školy je povolen pouze v doprovodu zaměstnance školy. Samostatný pohyb cizí osoby po škole není možný. Zaměstnanec, který cizí osobu vyzvedne před školou, je s ní do doby, než ji předá zaměstnanci, za kterým dotyčná osoba přišla.
9.    V případě nutnosti /nebezpečí/ bude škola kontaktovat Městskou policii Kladno. Akutní pomoc na lince 156.

S přijatými pravidly byli seznámeni a nadále pravidelně seznamováni budou pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, žáci i rodiče.



V Kladně dne 22.10.2014                    Mgr. Taťána Semančíková    
                      ředitelka školy

 

 


 

(05.02.2018)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek