Korálek Kladno - Projekty

Základní škola praktická,

Levé menu

Projekty


Vybudování ateliéru pro muzikoterapii


Ateliér pro muzikoterapii je poslední částí projektu, který jsme začali realizovat v únoru 2015. Nejprve jsme sehnali finanční prostředky na zakoupení nástrojů a  poté i potřebnou částku na rezonanční lůžko. V současnosti jsme dokončili ateliér, který nám umožní využívat prvky muzikoterapie ve školní praxi. Interiér jsme pojali jako volný měkký prostor bez prvků, které by poutaly pozornost žáků. Pomocí měkkého, na dotek příjemného koberce a stěn se závěsy v neutrálních barvách jsme vytvořili kompaktní prostor navozující pocit bezpečí a měkkosti. Součástí ateliéru je kvalitní audiotechnika, videoprojektor a reflektory umožňující pomocí rozptýleného světla měnit atmosféru místnosti a světelnou intenzitu. Veškeré toto vybavení je v ateliéru umístěno tak, aby se stalo součástí vnitřního prostoru pouze ve chvíli, kdy se stává terapeutickým prostředkem. Atmosféra ateliéru a zážitky spojené s terapií vytváří z tohoto prostoru výjimečné místo, které bude mít pro žáky důležitý význam. Na realizaci projektu se finančně podílela Nadace Čez, firma Innogy, ČEPS, Mareka a Prima. Všem zúčastněným děkujeme za velkorysou pomoc, protože projekty se nám daří uskutečnit jen díky Vám.

L. Havlíková, zpracovatel projektu

                                     

                                    

                                      

                                   

 


Zakoupení rezonančního lůžka pro muzikoterapii


V roce 2016 se zrealizoval projekt, který byl zaměřen na zakoupení rezonančního lůžka pro muzikoterapii. V rámci celkového projektu se jedná o druhou etapu, která navazuje na zakoupení nástrojů pro muzikoterapii z roku 2015. Dovoluji si poděkovat všem sponzorům za finanční pomoc, kterou poskytli naší škole. Celková částka za projekt byla 104 060,-Kč. Zakoupením rezonančního lůžka chceme rozvíjet duální muzikoterapii, která se nejčastěji využívá při práci s imobilními žáky s mentálním postižením. Při této formě bychom byli rádi, kdyby se zapojili i rodiče žáků. Žák by měl zpětnou vazbu nejen z oblasti vlastních pocitů, ale zároveň by měl možnost vidět a vnímat reakce druhého žáka. Výhodou duální muzikoterapie je, že zachovává intimní atmosféru individuální muzikoterapie, přičemž je posílena o sociální kontakt dalších osob (rodič – vlastní dítě + učitel a žák). Projekt finančně podpořila Nadace Naše dítě, Nadace Agrofert, Konto Bariéry a firma ČEPS. Děkuji za velkorysou pomoc jménem školy, za „korálkové žáky“ a také jménem svým.

L. Havlíková

 

 

 


 

Zakoupení hudebních nástrojů pro muzikoterapii

Začátkem roku 2016 se zrealizoval projekt, který byl zaměřen na zakoupení nástrojů pro muzikoterapii. Dovoluji si poděkovat všem sponzorům za finanční pomoc, kterou poskytli naší škole. Celková částka za projekt byla 145 700,-Kč. Uskutečněný projekt rozšíří základnu potřebných a vhodných hudebních nástrojů pro muzikoterapii. Pedagogičtí pracovníci budou moci lépe a přímo reagovat na specifické potřeby žáků, a tak naplnit i představy jejich rodičů.

 

Nástroje budou využívat všichni žáci naší školy v hodinách hudební výchovy a přímo v hodinách muzikoterapie, které budou probíhat skupinově, individuálně nebo jako terapie duální.

 

S nástroji budou pracovat pedagogové s žáky i v zájmových kroužcích a v dalších terapiích - při dramaterapii, arteterapii, pro relaxaci nebo naopak aktivizaci žáků při útlumu a únavě.

 

Děti s handicapem se většinou lépe vyjádří pohybem než slovem, nechají se vést hudbou či nabídnutým rytmem a uskutečněný projekt nám umožní rozvíjet potenciál každého žáka, aby mohl dosáhnout lepší integrace a následně také vyšší kvality života.

 

Děkuji těmto firmám – ČEPS, ČEZ, Konto Bariéry, Řízení letového provozu a Třinecké železárny.

 

L. Havlíková

  


 Projekt "Děti jako my"

Projekt „Děti jako my 2012“ začal rozvíjet ve školním roce 2012/2013 spolupráci dvou skupin dětí, vrstevníků, dvou zcela odlišných škol – městské školy zaměřené především na digitální technologie a praktické a speciální školy určené pro žáky s více vadami. Součástí projektu je souběžně propagace myšlenek J. Foglara a inkluzivního vzdělávání prostřednictvím sociální sítě EDU-GLOGSTER, která tvoří prvotní základnu pro rozvoj mezinárodního projektu v této oblasti.
Spolupráce obou škol úspěšně pokračuje již čtvrtý rok.

Více informací a reakce dětí a rodičů ze ZŠ Lupáčova Praha najdete na stránkách ZŠ Lupáčova nebo přímo na www projektu.

Shrnutí celého projektu najdete zde.

Nové stránky projektu si můžete prohléhnout na http://detijakomy.lupacovka.cz/

 

 


 

 

 

(05.06.2012)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek