Korálek Kladno - Naše úspěchy

Korálek Základní škola praktická Základní škola speciální Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 škola kladno praktická škola speciální škola

Škola

Naše úspěchy

 


Kladenská Veverka

I v letošním roce jsme se zúčastnili  známé výtvarné, literární a foto-grafické soutěže s názvem “Kladenská veverka.” K naší velké radosti se dva žáci z naší školy umístili na prvních místech. Na jednom z prvních míst se umístila Eva Vanická a na dalším Lukáš Kohout. Naše úspěchy nás velmi těší a motivují nás k dalším skvělým výkonům na výtvarném poli.

  

 
Malujeme obrázky Josefa Lady

V listopadu jsme předali Městské knihovně Kladno pěkné obrázky na motivy Ladových ilustrací do vyhlášené výtvarné soutěže „Malujeme pohádky Josefa Lady“. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 130. výročí narození a současně 60. výročí úmrtí známého malíře, ilustrátora i spisovatele, který svým dílem ovlivnil již několik generací dětí. Ze zaslaných soutěžních prací se porota rozhodla udělit 20 cen bez udání pořadí. Velmi nás potěšilo, že žákyně naší školy Michaela Koptová se umístila mezi těmito vítězi a jako ocenění obdržela diplom a pěknou knižní publikaci.

 


 


Výtvarná soutěž "Náš kraj"

Žáci naší školy zaslali své výtvarné práce do 1. ročníku výtvarné, keramické i fotografické soutěže s názvem „Náš kraj 2017“. Oblastní kolo soutěže proběhlo ve Středisku volného času „LABYRINT“ Kladno. Žáci naší školy byli velmi úspěšní – obsadili všechna tři místa v nejstarší věkové kategorii. Petr Semorád obsadil 1. místo; Lukáš Stárek 2. místo a Jiřina Černá obsadila 3. místo.
Z oblastního kola postoupily tři práce z každé věkové kategorie do krajského finále soutěže. Výtvarná práce Petra Semoráda se umístila i krajské soutěži, kde Petr získal ve své věkové kategorii 3. místo. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.

   


 


Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě.
Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ. Zúčastnilo se ho 25 690 účastníků z 83 zemí.
Mezi těmi, kdo se již tradičně zúčastnil této soutěže, byla i naše škola. Žáci 1.A přispěli do soutěže kolektivní prací, z výkresů starších žáků byly vybrány tři. Měli jsme tu čest, že ze všech zúčastněných byl oceněn čestným uznáním mezinárodní porotou Nikita Ivanov.

 

 

 


 

 

Výtvarná soutěž „Zelenina plná vitamínů“


„Zelenina plná vitamínů“ – XXIV. ročník výtvarné soutěže vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Děti měly vytvořit výtvarnou či polytechnickou práci, která by vyjadřovala téma soutěže. Těsně před závěrem školního roku žák David Furman (6.S) získal pěkné 2. místo v kategorii „Kresba a malba“. Nejzdařilejší práce z této soutěže budou součástí expozice Českého zahrádkářského svazu na celostátních výstavách v Olomouci a v Lysé nad Labem.

    
Výtvarná soutěž "Kouzla a čáry"

„Labyrint Kladno - středisko volného času“ vyhlásil výtvarnou soutěž „Kouzla a čáry“. Žáci naší školy zapojili svou fantazii a na toto strašidelné téma vytvořili zdařilé soutěžní práce. K naší velké radosti žákyně Kristýna Vodáková získala 3. místo v kategorii starších žáků druhého stupně. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v neděli 28. května před hlavní tribunou areálu Sletiště, bylo součástí probíhající oslavy Dne dětí. Oceněné obrázky si návštěvníci mohli prohlédnout právě zde na Sletišti, dále budou až do října k vidění v galerii klubu Spirála.

  


 

"Vyhodnocení výtvarné soutěže „Čarodějnice letí aneb slet čarodějnic na Sítné“

Městská knihovna Kladno mimo své hlavní poslání pořádá i mnoho doprovodných akcí i soutěží. V rámci vyhlášené výtvarné soutěže „Čarodějnice letí aneb slet čarodějnic na Sítné“ vytvořil kolektiv žáků 1. A svou „nej“ čarodějnici a přinesl ji do dětského oddělení knihovny. Zde se totiž uskutečnil největší slet originálních čarodějnic. Porota vybrala 20 nejlepších prací, které byly oceněny diplomy a knižními dárky. K naší velké radosti se čarodějnice našich nejmladších žáčků umístila na prvním místě mezi nejzdařilejšími výkresy a výrobky. Třídní kolektiv byl odměněn diplomem, knižními publikacemi i pexesem pohádkových postaviček. Na práci našich i všech ostatních dětí se můžete přijít podívat do dětského oddělení Městské knihovny Kladno v obvyklou provozní dobu.

      


 

„Kladenská veverka“

„Kladenská veverka“ je známá mezinárodní výtvarná, literární a fotografická soutěž. Letošní XXVIII. ročník společně vyhlásili Statutární město Kladno, Záchranná stanice AVES, SZŠ a VOŠZ Kladno, Kladenský deník, NSEV Kladno, CA Sunrise Kladno, Výtvarný kroužek Zdeňka, Zpravodaj Kamelot, Kino Hutník a zakladatel soutěže Ing. Jaroslav Fiala CSc.
Pátek 20.1. byl pro tři žáky naší školy mimořádný den. V kině Hutník totiž probíhalo slavnostní vyhodnocení této prestižní soutěže a oni obdrželi pozvánku! To přece znamená, že byli vyhodnoceni a ve své kategorii zvítězili! Pozvaní žáci - Sophia Svetec (žákyně 7.S), Nikola Grigová a Marek Vetešník (oba třeťáci ze třídy 1.A) – byli krátce před polednem usazeni v přeplněném kinosále a těšili se na „svou“ chvilku. Programem přítomné provázel ředitel Sládečkova muzea Zdeněk Kuchyňka, ceny vítězům předávali mimo jiné i primátor města Mgr. Milan Volf a zakladatel soutěže Ing. Fiala. V kulturní části programu pořadatelé předčítali vyhodnocené literární práce a vystoupil sbor malých zpěváčků „Pidi sluníčko“.
Letošní ročník soutěže pro naši školu dopadl víc než skvěle - Sophia Svetec obsadila v kategorii speciálních škol 1. místo, Marek Vetešník 2. místo a Nikola Grigová 3. místo.

    

 

„Ve světě módy“

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Ve světě módy“. Tuto soutěž s nevšedním tématem vyhlásila ZŠ Pavla Lisého Hostomice. Žáci mohli výtvarně ztvárnit módu slavných, oblečení našich předků či naopak oblékání budoucnosti, odívání odlišných kultur, návrhy kostýmů, obleček pro zvířecího miláčka apod. Daniela Prokopová (3.A), která se ve své věkové kategorii umístila na pěkném 5. místě, získala za svoji výtvarnou práci diplom a sadu výtvarných potřeb. Za kolekci zaslaných prací škola obdržela Pamětní list za účast.

  

 


 

„Požární ochrana očima dětí“

Žáci naší školy se jako každý rok zapojili do celostátní výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Žáci měli výtvarně vyjádřit příčiny požárů, případy nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě, v domácnosti, při hrách s nebezpečnými látkami; dále pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí. Na předních příčkách okresního kola soutěže PO očima dětí se umístili žáci 3.A a 4.S  – František Chaloupka získal 1. místo, Marek Godla získal 2. místo a Michal Kocourek 3. místo. Slavnostní předání ocenění proběhlo dne 11.6. 2015 v prostorách HZS ČR ve Slaném, žáci obdrželi hodnotné ceny – diplomy, pěknou publikaci s přírodní tématikou, upomínkovou plaketu a spoustu sladkostí.

 

  

 

    

 

     


 

„Kniha a já“ – DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY


Žáci naší školy se zapojili do 24. ročníku celostátní dětské výtvarné soutěže „Kniha a já“- soutěže O cenu Miloslava Šnajdara 2014/2015, která byla v letošním školním roce zahrnuta do celostátního společensky angažovaného projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Cílem projektu je propagace a finanční podpora Konta Bariéry, přesněji řečeno pomoc při nákupu školních pomůcek pro žáky a studenty s handicapem (nejlepší vybrané výtvarné práce budou využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují pro Konto bariéry, který bude vydán pro rok 2017 a jehož prodejem budou získány finanční prostředky pro nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti). Odborná porota ohodnotila výtvarné práce a naše škola obdržena výsledkovou listinu s radostnou zprávou!  Žák Marek Godla (4.S) se ve své věkové kategorii umístil na 1. místě s výtvarnou prací „Potkal klauna, potkal klaun“.


 

Domácí mazlíčci


Naši žáci se opět po roce zúčastnili výtvarné soutěže „Domácí mazlíčci“, letos na téma: Domácí mazlíček nejvýznamnější člen naší rodiny. Pořadatelem III. ročníku umělecké soutěže je Základní umělecká škola Kladno a Veterinární klinika Vetlife Kladno. Odborná porota má nelehký úkol, do soutěže obdrží více než 4000 prací z celé České republiky. Mezi nejúspěšnější oceněné žáky se umístil Nikita Ivanov, který se dne 3. června zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže v prostorách Galerie Kladno.

 


 

14. Česká Abilympiáda – Praha

16. května 2015

Na stupně vítězů letošní 14. České Abilympiády pro děti a mládež v Jedličkově ústavu v Praze vystoupilo šest žáků naší školy. První místo obsadili M.Pelc ve tkaní a M. Kocourková v batikování. Druhé místo O. Volkmann ve studené kuchyni. Třetí místo M. Svátek v malování, M. Kocourek v puzzle a K.Maternová v malbě na sklo. I ostatních pět žáků dobře reprezentovalo školu. Byli to D. Prokopová, K.Vodáková, E. Vanická, N. Ivanov a A. Vodák. Podobnost názvu soutěže s olympiádou není náhodná. Nejde přímo o sportovní klání, ale o soutěž pracovních dovedností lidí se zdravotním či tělesným postižením. Děti a mládež s nějakým handicapem tu dostávají možnost ukázat své schopnosti ve vypsaných disciplinách a změřit síly s ostatními.

 

 

více ve fotogalerii


 

Atletický čtyřboj

13. května 2015

  více ve fotogaleriiPřírodopisná soutěž praktických škol – Trojlístek

28.4. 2015

Čtyři hráči druhého stupně se zúčastnili znalostní soutěže o přírodě. Skládala se ze tří částí. Poznávací, praktické a z testu. Naši žáci si poměřili své znalosti se soutěžícími z dalších třech škol. Nejúspěšnější byl Martin Svátek, který skončil na 2. místě v mladší kategorii.„Příroda v Kladně, Kladno v přírodě“

Třída 6.A se zúčastnila fotosoutěže „Příroda v Kladně, Kladno v přírodě“, kterou vyhlásily Komise Rady města Kladna pro životní prostředí a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. K naší velké radosti jsme se umístili na 6. místě v I. kategorii a zároveň byli i oceněni. Za třídu převzal cenu Nikita Ivanov. Během akce jsme si prohlédli vystavené fotografie ostatních zúčastněných a občerstvili jsme se dobrotami , které pro nás připravili pořadatelé.

více fotografií ve fotoalbuKladenská veverka

„Kladenská veverka“ je prestižní a známá mezinárodní výtvarná, literární a fotografická soutěž, která se zrodila před 25 lety. Soutěž je realizována pod záštitou náměstka Hejtmana PhDr.et Bc Marka Semeráda, MBA. Soutěž připravili: Středočeský kraj, Město Kladno, zakladatel soutěže Ing. Jaroslav Fiala CSc, NSEV Kladno, AVES Kladno, Střední zdravotní škola a VOŠZ Kladno, Výtvarný kroužek Zdeňka klub UNESCO Kladno a kino Hutník. Porota rozhodně neměla snadný úkol, vždyť do letošního kola soutěže dorazilo 4 100 prací. Zúčastnily se i děti z Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Slovenska, Německa i z Estonska. Do letošního 25. ročníku soutěže jsme odeslali několik zdařilých výtvarných prací. Je nesmírným úspěchem, že se 6 žáků naší školy umístilo na předních místech v kategorii speciálních škol. Porota udělila tato umístění:


1. místo :

  • Adam Vodák (3.A)
  • Eva Vanická (3.A)
  • Marie Kocourková (6.A)

2. místo:

  • Nikola Grigová (3.A, 1.ročník)
  • Jaroslav Vanický (8.A)

3. místo:

  • Nikola Růžičková (3.A, 1.ročník)

Ceny jubilejního ročníku si žáci převzali 23. ledna na slavnostním vyhlášení v kladenském kině Hutník.

 

Další vítězné obrázky ve fotogaleriiVýtvarná soutěž „Rodinný portrét“


Žáci naší školy odeslali několik zdařilých výtvarných prací do výtvarné soutěže „Rodinný portrét“. Pokusili se ztvárnit rodinný skupinový portrét v klasickém slova smyslu. Je pěkné, že si tím žáci připomněli, co pro ně jejich rodina znamená, kde hledají jistotu a bezpečí, kde najdou své nejmilejší a nejbližší lidi. Tvořivé úsilí našich dětí bylo po zásluze oceněno – Eva Vanická, žákyně 3.A získala ve II. kategorii speciálních škol ocenění a pěkný dárek.

 


 

  Hana Poštolková získala zvláštní cenu poroty za své výtvarné dílo vytvořené na počítači  v programu Malování . Soutěž vyhlašuje již 9. rokem ZŠ Palackého ul. z Moravské Třebové.  Do soutěže bylo přijato více než 1500 prací na téma „Cesta“ nejen z České republiky, ale i z Polska a Slovenska. Celé vyhlášení probíhalo za velmi slavnostní atmosféry, o kterou se postarala hlavní organizátorka soutěže PaeDr. Hana Horská. Hanka si cenu převzala z rukou náměstkyně Pardubického kraje Jany Pernicové. Celému vyhodnocení hrdě přihlížela maminka, bratr i sestra Haničky. Volný čas jsme vyplnili prohlídkou krásného renesančního města, zámku a blízského okolí.

Fotogalerie

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

Vyhodnocení XXIV. ročníku mezinárodní soutěže Kladenská veverka


Kladenská veverka je mezinárodní výtvarná, literární a fotografická soutěž s dlouhou tradicí. Vyhlašovatelem soutěže je jako každoročně Magistrát města Kladna, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Záchranná stanice AVES, SZS A VOSZ Kladno, kino Hutník Kladno, Výtvarný kroužek Zdenka Kladno, Klub UNESCO Kladno, Komise pro životní prostředí RM Kladno. Letošním tématem soutěže byla ochrana přírody a životního prostředí, klady a zápory z činnosti lidí ve vztahu k přírodě. Záchrana a pomoc nemocným a zraněným živočichům, kteří žijí ve volné přírodě. Ochrana životního prostředí v rybníku, řece a moři.
Úroveň soutěžních prací se každoročně zvyšuje, proto je dobré umístění v této mezinárodní soutěži velkým úspěchem.
V letošním ročníku byli oceněni 4 žáci školy:


Michal Kocourek – 2.A
Natálie Pulová – 2.A
Patrik Štrbka – 7.A
Hana Poštolková – 7.A


V pátek 7.2. 2014 se záci zúčastnili slavnostního vyhodnocení v prostorách kina Hutník, kde za svoje práce obdrželi hodnotné ceny.

 


 

 

Česká abylimpiáda 2013

„Česká abilympiáda“ -  XII. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež, kterou tradičně vyhlašuje a pořádá Jedličkův ústav v Praze. Abilympiáda - podobnost názvu s olympiádou není náhodná. I když nejde přímo o sportovní klání, ale o soutěž pracovních dovedností lidí se zdravotním či tělesným postižením. Děti a mládež s handicapem tu dostávají možnost ukázat své schopnosti ve vypsaných disciplinách a změřit síly s ostatními. V letošním klání naši školu reprezentovalo šest žáků, z toho dva z nich vybojovali ocenění – 1. místo ve tkaní – Hana Poštolková a  3. místo v malbě – Pavel Vela.

 


Výtvarná soutěž Lidice 2013

„Lidice 2013“ – 41. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže na téma „Tradice a dědictví lidu mojí země“. Výstava je pořádaná Památníkem Lidice pod záštitou Ministra kultury ČR, Ministra zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Předsedy české komise pro UNESCO a Generální ředitelky Českých center. Do letošního ročníku bylo zasláno 24 593 prací z 68 zemí. Speciální školy a školy se zdravotním zaměřením v ČR získaly pro své žáky 10 čestných uznání. Je velikým úspěchem, že dva žáci naší školy – Nikita Ivanov a Pavel Vela  tato čestná uznání za svá výtvarná díla získali.Výtvarná soutěž Pod modrou oblohou - květen 2013

„Pod modrou oblohou“– 8. ročník mezinárodní výtvarné soutěže, která propojuje výtvarné aktivity a práci s počítačem. Letošního ročníku se zúčastnilo 191 škol s více než 2 000 výtvarnými pracemi. Soutěž se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing.  Jany Pernicové a za osobní podpory našeho prvního kosmonauta  Ing. Vladimíra Remka. Porota se rozhodla udělit dvě zvláštní ceny, jedna tato cena byla udělena žákyni naší školy – Kristýně Janské.

 

http://www.vctv.cz/archiv/video/tv-moravska-trebova-15-05-2013-03-00

 

Výsledková listina


 Úspěch v pěvecké soutěži Zpívající plamínky - 9.4.2013

 


 

Úspěch v XXXIII. ročníku soutěže Kladenská veverka 8.2.2013


Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 25.9.2012

více ve školních akcích


 

 


"Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2012“

„Divadlo, loutka, pohádka“ - 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2012. Téma letošní soutěže bylo vyhlášené na počest Jiřího Trnky, světově uznávaného malíře, grafika, loutkáře i ilustrátora. Hlavním pořadatelem této soutěže a následné výstavy je Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Česká komise pro spolupráci s UNESCO.  Žákyně Sophia Svetec získala ve velké mezinárodní konkurenci Čestné uznání.

 


Česká abilympiáda

„Česká abilympiáda“ -  XI. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež, kterou tradičně vyhlašuje a pořádá Jedličkův ústav Praha, proběhl v sobotu 19. května. Žáci z celé republiky si přijeli změřit síly v několika disciplínách – skládání lega a puzzle, tkaní na hrábích, studené kuchyni, cukrářství, aranžování květin, korálkování, keramice, malování, malování na sklo, práci se dřevem.
Letošního ročníku se zúčastnilo šest žáků naší školy. Ti opět dokázali školu výborně reprezentovat a získat přední ocenění v několika disciplínách:
Korálkování - Pavel Vela - 1. místo
Malování – Nikita Ivanov – 2. místo
Tkaní – Daniel Vlk – 2. místo
Puzzle – Marie Kocourková – 2. místo
               Karel Horešovský – 4. místo
Lego – Petr Semorád – 4. místo

 


Zpívající plamínky

V prostorách Městského kulturního zařízení Grand ve Slaném se 23. 4. uskutečnil 4. ročník okresní pěvecké soutěže s názvem „Zpívající plamínky“. Tuto soutěž pořádá ZŠP, ZŠS a DD v Ledcích a každoročně narůstá počet soutěžících. Letos naši školu opět úspěšně reprezentoval Pavel Vela, který si z nabízeného repertoáru si vybral píseň „Jasná zpráva“ od skupiny Olympic. V silné konkurenci se umístil na krásném 2. místě.

 


Výtvarná soutěž – „Žízeň aneb voda nad zlato“


Společnost ADRA vyhlásila 7. ročník celostátní výtvarné soutěže, prostřednictvím které opakovaně přibližuje život v rozvojových zemích.  Letošní téma „Žízeň aneb voda nad zlato“ se zabývalo nelehkým životem v těchto oblastech, budováním studní v Africe, nošení vody ve vědrech či umývání v okolních přírodních zdrojích. Soutěž se každoročně setká s velkým ohlasem i účastí škol (přibližně 500 škol a více než 7000 soutěžních prací). Vladimír Kučera, žák 5.A, po vyhodnocení obdržel od odborné poroty Diplom za umístění mezi 100 nejlepších prací ve výtvarné soutěži.

 


Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ 

Vyhodnocení soutěže přineslo naší škole mimořádný úspěch – Klára Panýrková, žákyně třídy 9.S, obsadila v soutěžní kategorii pro 5.-6.ročník ZŠ 1.místo.
Celostátní dětskou výtvarnou soutěž „Příroda kolem nás“ pořádá Správa Národního parku Podyjí Znojmo. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 223 škol a školských zařízení celé republiky, do soutěže bylo zasláno celkem 2 178 výtvarných prací, které byly podle věku autora rozděleny do pěti kategorií - oceněno bylo celkem 15 mladých výtvarníků a dalších 7 získalo čestná uznání.
Výstava vybraných výtvarných prací této soutěže probíhá v Návštěvnickém středisku Národního parku Podyjí v Čížově do října 2012, oceněné práce lze shlédnout na www.nppodyji.cz/prirodakolemnas.


 


 Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

Prvním velkým úspěchem našich žáků ve šk. roce 2011/2012 byla 2. místa v dopravní soutěži mladých cyklistů v obou kategoriích ve Slaném. V jednotlivcích se nejlépe umístili Míra na 1.místě, Adéla na 3. místě, Kuba na 4. místě a Patrik na 8.místě ze 36 soutěžících v každé kategorii. Gratulujeme všem závodníkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Mladší družstvo:

Jakub Šuhay
Patrik Štrbka
Hana Poštolková
Kateřina Ludvíková

Starší družstvo:

Míra Šindelář
Pavel Vela
Adéla Votrubová
Týna Janská

 

Foto ze soutěže

 

Výsledkové listiny:

jednotlivci mladší

jednotlivci starší

družstva mladší

družstva starší

 

(13.11.2009)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek