Korálek Kladno - Zájmové kroužky

120x90 a pak zoner stín 0 0 20 0

Škola

Zájmové kroužky

 

Na vybavení a činnost zájmových kroužků škola vypracovala projekt, na který získala na rok 2016 od Statutárního města Kladna 15000,-Kč - komise pro výchovu, vzdělání a osvětu Rady města Kladna.

 

 

Průzkumník

Mgr.Simona Jenčíková, Vlasta Lužová


Průzkumník je přírodovědný kroužek pro zvídavé děti. Hravou formou se seznamují se základními jevy ve fyzice a chemii, přírodními zákonitostmi kolem nás. Hlavními prioritami kroužku jsou bezpečnost při přípravě i průběhu pokusů, hravost a důraz na spolupráci v týmu.
Kroužek je určený pro žáky, kteří rádi zkouší a experimentují a baví je proces zkoumání.

 

 

  


 

Keramický kroužek

Žaneta Klvaňová


Cílem zájmového kroužku je prostřednictvím keramické hlíny rozvíjet výtvarné cítění, soustředěnost a zručnost. Práce s hlínou je úžasný prostředek  pro procvičení jemné motoriky prstů. Žáci se v rámci kroužku seznámí s keramickou hlínou a technikami práce (vymačkávání jednoduchých tvarů, válení válečků, vtlačování otisku struktur, zdobení a glazování). Žáci jsou inspirováni přirozeným během roku i lidovými tradicemi.

 

 

 


 

Sportovní a turistický kroužek

Mgr. Hana Mačurová, Mgr. Eva Rousová


Ve sportovním a turistickém kroužku se zaměřujeme na cvičení pro správné držení těla, kondiční cvičení - běh, skoky, lezení (s různými obměnami), házení a chytání, cvičení s využitím nářadí a náčiní, koordinační a gymnastická cvičení, hudebně pohybové činnosti. Ve sportovních hrách prohlubujeme základy míčových her z vyučovacích hodin a snažíme se seznámit děti také s jinými sportovními činnostmi, se kterými se děti ve vyučování nesetkají (baseball, tenis, minigolf,...). Rozlišujeme sezónní činnosti. Například v zimním období děti seznamujeme a rozvíjíme základní techniku běhu na běžeckých lyžích a dle možností dětí uskutečňujeme delší nebo kratší výjezdy do terénu / přírody. Neodmyslitelnou součástí celého školního roku jsou turistické akce. Poznáváme tak s dětmi místa nejen v okolí Kladna. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi vedeme žáky od sportovního pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní seberealizaci. Respektujeme celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjíme psychomotorické i psychické schopnosti a pohybové dovednosti.

 

 

 

 


 

Pohoda

Mgr. Marcela Talácková, Věra Kováčová


Náplní kroužku POHODA, který navštěvuje osm žáků, jsou různé terapie a relaxační aktivity. Nosnou aktivitou je muzikoterapie a „Doteková terapie", kde žáci individuálně i společně relaxují. Je to záměrná činnost, která u žáků pomáhá navodit stav uvolnění, nonverbální komunikace. Probíhá pasivní i aktivní formou, kdy žáci naslouchají hře, zvukům a zpěvu. Pak často spontánně reagují gesty, zvuky, zpěvem, rytmickými pohyby těla, rukou apod. Aktivně se zapojují hrou na nástroje, které si sami vyberou, pohybem i zpěvem. Hudební i dotekové psychorelaxační metody navozují stále pohodové chvíle a posilují pozitivní vztahy ve skupině.

 

 

 


 

Výtvarný kroužek

Žaneta Klvaňová


Výtvarný kroužek je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují.  V rámci kroužku si vyzkouší různé grafické techniky a seznámí se s různorodým materiálem (papír, keramika, látky, dřevo). Vybrané práce našich žáků presentují naši školu při výtvarných soutěžích.

 

(19.10.2010)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek