Speciální škola Korálek Kladno

Korálek Základní škola praktická Základní škola speciální Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 škola kladno praktická škola speciální škola zš praktická zš speciální

Škola

Základní škola

V naší základní škole poskytujeme základní vzdělání  hlavně žákům s lehkým mentálním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami. Hlavním cílem a posláním základní školy je vybavit absolventy takovými dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a vědomostmi, aby našli uplatnění v praktickém životě, a to občanském, rodinném i profesním. Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností.
S ohledem na rozdílnou úroveň rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho zdravotní stav a možnosti. Každý i sebemenší pokrok v rozvoji osobnosti žáka pozitivně hodnotíme. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení s uplatňováním různých přístupů, metod a forem práce s využíváním mnoha didaktických, audiovizuálních a interaktivních pomůcek.

(21.05.2008)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek