Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Provozní řád výdejny školní jídelny MŠ

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhl.č.602/2006 Sb.), a ze zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon.

Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č.107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců školy.

Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit třídní učitelce.

Dítě je k celodennímu stravování v MŠ přihlášeno automaticky s přijetím do MŠ.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ
· přesnídávku od 9.00 hod.
· oběd od 12.00 hod.
· svačinu od 14.15 hod.
· pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravování dětí je zajištěno školní kuchyní při SZŠ a MŠ Kladno, Pařížská 2199, příspěvková organizace. Děti se stravují v jídelně. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Dítě má právo na školní stravování. Je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy. Rozsah stravování stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem.

Odhlašování probíhá vždy den předem nebo nejpozději do 8.00 hod. prvního dne absence.

Možnosti odhlašování:
• osobně
• telefonicky na čísle 724 325 252


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky