Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

NSEV “Proměny lesa”

25.října 2018

Žáci čtyř tříd naší školy navštívili Naučné středisko ekologické výchovy, aby absolvovali výukový program „Proměny lesa“. Jak název výukového programu napovídá, žáci se v průběhu dopoledne seznamovali s různými druhy lesů, dalšími lesními rostlinami i živočichy. V učebně pracovali žáci v pěti skupinách, usilovně sestavovali „svůj“ typ lesa, ke stromům přiřazovali listy, jehličí či plody a po dokončení své skupinové práce určovali lesní porosty ostatních skupin. Po svačině program pokračoval v přilehlém okolí střediska. Čtyři skupiny žáků se prostřídaly na několika stanovištích. Bylo zajímavé určovat druhy stromů podle insignií – listů, plodů, kůry; na vedlejším stanovišti určovat živočicha podle stop, paroží, ohlodaných šišek či „bobečků“; jinde hledat a zapisovat správné názvy podle atlasu rostlin. Zdaleka nejzábavnějším úkolem bylo hledat dalekohledem makety ptáků v okolí pozorovatelny a určovat jejich názvy. V teple učebny si všichni porovnali výsledky a dozvěděli se správná řešení úkolů. Při závěrečném hlasování bylo patrné, že se nám tu všem líbilo! Žáci strávili příjemné dopoledne se svými spolužáky i kamarády a učili se s nimi účinně spolupracovat.  Neméně podstatné je, že se všichni dozvěděli o naší přírodě spoustu nových informací.

Blechová HanaSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : koralek.kladno@volny.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky