Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Školská rada

Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích ke zřizovateli, škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Co dělá školská rada?

ŠR schvaluje:
- výroční zprávu o činnosti školy
- školní řád
- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků


Další činnosti ŠR:
- vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
- projednává inspekční zprávy ČŠI


Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.

zástupce zřizovatele:

Mgr. Zuzana Malá

Ing. Vladimír Moucha


zástupce rodičů:

Marie Nová

Martina Krupičková


zástupce školy:

Mgr. Petra Polívková

Mgr. Hana Mačurová


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky