Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Polívková, email: polivkova@koralekkladno.cz, tel: 720 811 233

Metodička prevence: Bc. Kristýna Stříbrná, email: stribrna@koralekkladno.cz

Cílem ŠPP pracoviště je poskytovat poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků naší školy. V našem ŠPP působí výchovný poradce, metodik prevence a úzce spolupracují se všemi pedagogy na škole. ŠPP poskytuje zejména tyto služby

Odkazy pro rodiče

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA - pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA - pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA - krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA - pomoc pro oběti a pozůstalé

Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA - pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.

Linka důvěry Kladno: 312 684 444 - denně: 8-20h

Opatruj se  - komplexní web k posilování duševního zdraví, zvládání a odolnosti, zřizuje Národní ústav duševního zdraví

Linka bezpečí

Zařízení sociální intervence

Národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí

Rodičovská linka


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky