Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Provoz a platby ŠD a ŠK

Provoz ŠD a ŠK: před vyučováním od 6.45 do 7.40, po vyučování od 12.00 do 15.30 hodin.

Odchody dětí:

Vzhledem k plánovaným činnostem jsou stanoveny odchody dětí ze ŠD, ŠK takto: po obědě do 14.00 hodin, odpoledne od 15.00 hodin do 15.30 hodin.

Na zájmové kroužky jsou děti uvolňovány dle potřeby.

Úplata za docházku do ŠD a ŠK je stanovena ředitelkou školy.

* měsíční úplata činí 200 Kč

* úplata je splatná do 15. dne v měsíci září 800,- Kč za období září až prosinec. Do 15. ledna ve výši 1200,-Kč za období leden až červen

* úplatu přijímá od zákonných zástupců vychovatelka ŠD, ŠK

* povinnost platit úplatu trvá po celou dobu docházky do ŠD, ŠK

* v případě nepřítomnosti žáka se úplata nevrací


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky