Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí na adrese Pařížská 2249

Mateřská škola je určena pro děti s různými typy postižení (zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním, pro děti s logopedickými vadami a poruchami autistického spektra). Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsou rozděleny do 2 tříd a pracuje s nimi sedm pedagogických pracovnic. Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu "S Tebou mě baví svět". Hlavním cílem výchovy a vzdělávání v MŠ je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a bylo schopno se v maximální možné míře zapojit do života běžné populace. Při rozvíjení dítěte samozřejmě respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby každého z nich a vždy k nim přihlížíme. Dětem vytváříme prostředí, v němž se cítí bezpečně, spokojeně a radostně.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.00.

Předškolní vzdělávání podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá podle orientačního časového rozvržení dne:

Stanovený základní režim je orientační, časy stravování jsou dané, ostatní mohou být pozměněny podle potřeb vyplývajících ze vzdělávacího programu (v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti apod.) a individuálních potřeb dětí.

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci:

Děti se přijímají v době 6.30-8.00, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.

Děti, které odchází po obědě, si zákonní zástupci vyzvedávají v čase 12.15-12.30. Ostatní se rozcházejí v čase 14.30-16.00.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky