Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Hry pro život

22.listopadu 2018

Letošní první „Hry pro život“ jsme si opět moc užili. Hned v úvodní aktivitě s názvem „Prasátko kvíkni“ jsme si vyzkoušeli, jak moc se poznáme podle sluchu bez zrakové kontroly.  Nedopadli jsme vůbec špatně, téměř vždy jsme dle hlasu spolužáky poznali. Následující aktivitou jsme se trošku rozpohybovali a vyzkoušeli si, jak jsme mrštní, pozorní a vnímaví.  Seděli jsme všichni v kruhu na židlích a vždy jeden z nás zadával pokyny, kdo si vymění místa. Například si měnili místa ti, co mají sourozence nebo ti, co rádi sportují atd. Nikdo nesměl zůstat na svém místě. Poté jsme odstranili jednu židli, tudíž vždy jeden z nás zůstal bez místa a pokládal další otázku. Další aktivita, která následovala,  se jmenovala  „Marťané a Venušanky“.  Cílem hry bylo popsat podobnosti a rozdíly mezi chlapci a dívkami a zdůraznit roli tolerance k odlišnostem v mezilidských vztazích. Pracovali jsme ve skupinkách dle pohlaví. Každá skupinka měla za úkol sepsat minimálně tři vlastnosti a tři záliby typické pro ženy a na druhou stranu listu napsat tři vlastnosti a záliby typické pro muže. Poté jsme měli nakreslit svého „Marťana“ (kluci) a svou „Venušanku“ (dívky). Tento úkol byl pro nás náročný, ale nakonec jsme ho bravurně zvládli. Velmi těžká byla i aktivita s názvem „ Společné obrazce“.  Každá skupinka dostala za úkol z vlastních těl složit daný tvar a to bez mluvení. Nejpovedenějším tvarem bylo znaménko plus. Zvládnout tento úkol bylo velmi náročné. Uvědomili jsme si, že bez mluvení je spolupráce velmi obtížná, že je potřeba najít jiný způsob komunikace. Program jsme zakončili aktivitou, která je založená na důvěře. Jeden z nás si sedl na židli a zvolil si několik spolužáků, kteří ho měli i se židlí bezpečně zvednout. Ke zdárnému provedení byla také velmi důležitá komunikace a spolupráce mezi spolužáky.  Rozloučili jsme se tancem „Labada“, po kterém jsme odcházeli do třídy s dobrou náladou.

Petra MračkováSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : koralek.kladno@volny.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky