Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Recyklohraní

31.ledna 2019

“Recyklohraní” je recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace nebezpečného odpadu. Naše škola je do tohoto programu již několik let zapojena.
Další úkol, který žáci splnili byl vyrobit “baterkožrouta”. Před samotnou výrobou předcházela diskuze, jak by takový “baterkožrout” mohl vypadat. Padlo mnoho nápadů a návrhů. Po společné domluvě a u dětí v MŠ s pomocí pedagogů vznikly krásné nádoby na vyřazené baterie, které jsou nejen funkční, ale i esteticky ztvárněné.
Díky tomuto programu získáme nejen pomůcky, ale i další znalosti. Všichni víme a umíme třídit plasty, papír, sklo, kam ale patří staré elektrospotřebiče, baterie? Naučili jsme se, že existují sběrné dvory, kde se o tento starý, nepotřebný odpad postarají.

Venuše HausnerSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky