Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Máme se rádi 1.A, 4.A

21.listopadu 2019

Preventivní program prevence rizikového chování proběhl ve třídách 1.A a 4.A. Byl zaměřen na sebepojetí, sebeprezentaci a spolupráci ve třídě. V 1.A jsme začali zábavnou aktivitou na zopakování jmen ve třídě a na zjištění postřehu každého z nás. Tato aktivita s koštětem nám navodila příjemnou atmosféru. V další části jsme zjišťovali kdo co rád dělá, kdo co má rád, a co vlastně máme společného. Hlavní aktivitou byla aktivita lehce výtvarná. Žáci si na předkreslených obrázcích trička ztvárnili to, co chtěli o sobě říci druhým. Poté si žáci výtvory představili a sami si tipovali, které tričko komu patří. Aktivita zaměřená na spolupráci též žáky zaujala, ale patřila k obtížnějším aktivitám. Žáci se měli bez mluvení rozdělit dle barev do skupin. Barvy měli nalepené na čele, tudíž museli spoléhat na pomoc ostatních. Ve 4.A jsme hned do úvodní části zahrnuli techniku zaměřenou na spolupráci. Úkolem bylo rozdělit se bez mluvení do dvojic dle nálepek na zádech. Po sdělení aktuálního pocitu následovala aktivita s názvem: “Podpisovka”. Žáci sháněli mezi spolužáky co nejvíce podpisů těch, co souhlasilo s tvrzením na daném formuláři. Hlavní aktivitou programu bylo ztvárnit erb, do kterého žáci zakreslili co mají rádi, co je vystihuje. Na samém konci programu jsme se žáky vytvořili síť pozitivních vztahů pomocí klubíčka, které jsme posílali těm, co jsme chtěli sdělit, co pozitivního do třídy přináší. V této síti byli nakonec zapojeni všichni přítomní žáci i pedagogové, a to značí jediné...Máme se rádi !!!:-)

Petra MračkováSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky