Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Zápis do mateřské školy 2020/2021

05.května 2020

se koná 14. května 2020

Do mateřské školy mohou být zapsány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě Doporučení školského poradenského zařízení.

Zápis proběhne bez účasti dětí v budově MŠ, Pařížská 2249.

Na www.koralekkladno.cz vyplňte formulář  “Přihláška do MŠ”

Ten odevzdejte buď:

 

Dále škole předejte

 

Kritéria pro přijetí dítěte do školy

1. děti se speciálními vzdělávacími potřebami s místem trvalého pobytu na území města Kladna

2. děti se speciálními vzdělávacími potřebami s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)

 

Mgr.Taťána Semančíková

ředitelka školy

Soubory ke stažení

Čestné prohlášení k očkování

Informace o zápisu do MŠ

Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

Dětský očkovací kalendář

Opatření MŠ

 


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky