Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Interaktivní prvky v Korálku

17.března 2023

Interaktivní prvky v Korálku

Filozofie školy: Dosáhnout u žáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být v maximální možné míře zařazení do života zdravé populace, do „skutečného" světa. Proto se velmi soustředíme na to, aby obstáli v praktickém životě, v běžných životních situacích.

Každá třída má prostor pro ranní komunikaci, stůl pro společnou práci, strukturované krabice s úkoly, denní rozvrh zobrazený piktogramy a pro každého žáka pracovní místo pro individuální práci. Do péče o naše žáky patří i mnoho terapií - zklidňující dotyková terapie, muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie... činnost ŠD.

Škola je také velmi dobře vybavena digitální technikou, v každé třídě je interaktivní tabule, nechybí zde počítačová učebna, I pady… škola jde  s dobou a snaží se našim žákům poskytnout v co největší míře vše, co by jim pomohlo obstát a orientovat se v praktickém životě, tak jak jsme popsali a držíme se filozofie naší školy.

V poslední řadě a novinkou ve škole jsou interaktivní prvky, které jsme pořídili díky projektu města Kladna.

Veškeré interaktivní objekty jsme instalovali v chodbě, kde jsou dostupné všem žákům. Ihned po instalaci jsme žáky postupně po třídách seznámili a ukázali jak s těmito objekty pracovat. Díky těmto „pomůckám“ žáci procvičují jemnou motoriku a trénují logické myšlení.

Každá pomůcka, která pomůže a zjednoduší práci našim dětem je velkým přínosem a odměnou pedagogickým pracovníkům jsou rozzářené oči a úsměv našich žáků.

Venuše HausnerSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky