Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Den bezpečnějšího internetu

13.února 2024

Mezinárodní den bezpečnějšího internetu letos připadl na 6.února. Již se stalo tradicí, že si v tento významný den připomínáme základní pravidla bezpečného chování a pohybu v prostředí virtuálního světa.

S žáky 1.A jsme zavítali do neobyčejné zoologické zahrady, kde všechna zvířátka smějí používat internet, mobil, tablet i počítač. Zoologickou zahradou nás provedla pí.ředitelka Eliška. Děti se seznámily s opičákem Oldou, který od rána hraje hry na mobilu. Ostatní opičí rodinka si hraje na babu, na honěnou nebo na peška. Opičák Olda velmi brzy zjistil, že zůstal sám. Pí.ředitelka Eliška Oldovi připomněla, že nejvíce legrace si užije s kamarády. A proto jsme si i my po pohádce záhrali pohybovu hru "na peška". Na závěr hodiny jsme si s dětmi připomněli, že internet je dobrý sluha, když si např. chceme zjistit počasí nebo se potřebujeme spojit s pí.doktorkou nebo s rodinou. Ale vždy je dobré si ohlídat čas, který na internetu strávíme.
Cílem dnešního programu v 2.A bylo upozornit žáky na rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí, naučit je rozeznat případná úskalí a následně najít správné řešení rizikové situace. S rostoucím využíváním informačních technologií mezi dětmi se stává otázka kybernetické bezpečnosti stále naléhavější. Po úvodním seznámení s tématem, žáci se zájmem shlédli výuková videa z cyklu Agent v kapse – „Lapeni v síti“ a „Dostávám ošklivé sms“. Videa zajímavou a srozumitelnou formou žákům přiblížila aktuální tématiku, ale také je prostřednictvím kvízu zapojila do činností –správně se rozhodnout a vyřešit situaci. V další části preventivního programu žáci pracovali ve dvou skupinách – seznámili se s otázkami testu (pracovní list „Nebezpečná komunikace na internetu“), ten následně ve skupině společnými silami vypracovali. Žáci obou skupin dobře zodpověděli otázky testu, navzájem si zhodnotili práci a porovnali výslednou tajenku. Všichni žáci pracovali se zaujetím, na závěr se samostatně snažili zformulovat nové poznatky.
Velkou pozornost jsme v 5.A věnovali kyberšikaně, online hrám a důvěře k virtuálním kamarádům. V průběhu hodiny si děti ověřily své znalosti formou kvízu, orientačním testem zaměřeným na  závislost k internetu, vymezením pravidel používání domácího počítače, bezpečností používání mobilních telefonů a důležitostí vytvoření silného hesla.
Výstupem z celkových činností a probíhajících aktivit ve vyučovací hodině byla zhotovená koláž.
V 9.A jsme zavítali do digitálního světa. Formou her a kvízů jsme si vyzkoušeli naše znalosti co všechno víme o světě nul a jedniček. Pomocí otázek a odpovědí jsme si připomněli  pravidla našeho chování v kyberprostoru. Vzájemně jsme se překvapovali svými názory a ochotou sdílet naše zkušenosti. Zamýšleli jsme se nad tím, co vede lidi k agresivnímu chování a jaké jsou jeho formy. Zkušebně jsme se dokázali ubránit fiktivnímu agresorovi. Vymysleli jsme jak a kde získat pomoc a podporu.
Teoreticky už víme, teď ještě vše používat v praxi. To je velký úkol pro nás všechny.
5.S se v rámci mediálního vzdělávání věnovala jednu vyučovací hodinu tématu Online hry. Ještě před výukou jsme zmapovali, jestli se vůbec žáci věnují ve svém volném čase online hrám. Zjistili jsme, že děti  mají různé zkušenosti s touto činností. Proto jsme si toto téma vybrali. Dotkli jsme se témat finanční gramotnost, kde se berou peníze na kartě, jak se platí přes internet a co jim může hrozit v internetovém prostředí. Instruktážní video jsme podpořili vzájemným dialogem a vyplněním pracovního listu, který jsme upravili na základě možností dětí v naší třídě. Na závěr jsme udělali reflexi probraného a žáci sami vyhodnotili, co se v hodině naučili.
Naše lekce v 8.S žákům přinesla návod, jak vytvořit silné a bezpečné heslo v prostoru internetu a proč je třeba takové silné heslo mít. Nejprve si žáci na maketě trezoru vyzkoušeli, že cenné věci si střežíme právě v trezorech či pokladnicích, vysvětlovali jsme si jaké věci a proč je do nich schováváme. Na principu zámku a číselných kódů jsme si vysvětlili důležitost silných hesel. Po krátkém videu, ve kterém byli žáci seznámeni s nepříjemnou situací Míny a Filipa týkající se změny hesla, jsme zkoušeli roztřídit silná a slabá hesla. V závěru hodiny jsme si taková silná hesla zkoušeli vymyslet pomocí mnemotechnických pomůcek.

Kristýna StříbrnáSpeciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky