Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Zájmové kroužky ZŠS

Keramický kroužek

Magdaléna Horynová, Lenka Volfová

pondělí 13.30 - 15.00 hod.

Cílem zájmového kroužku je prostřednictvím keramické hlíny rozvíjet výtvarné cítění, soustředěnost a zručnost. Práce s hlínou je úžasný prostředek  pro procvičení jemné motoriky prstů. Žáci se v rámci kroužku seznámí s keramickou hlínou a technikami práce (vymačkávání jednoduchých tvarů, válení válečků, vtlačování otisku struktur, zdobení a glazování). Žáci jsou inspirováni přirozeným během roku i lidovými tradicemi.


Sportovní a turistický kroužek

Mgr.Hana Mačurová, Mgr.Eva Rousová

středa 14.00 - 15.30 hod.

Ve sportovním a turistickém kroužku se zaměřujeme na cvičení pro správné držení těla, kondiční cvičení - běh, skoky, lezení (s různými obměnami), házení a chytání, cvičení s využitím nářadí a náčiní, koordinační a gymnastická cvičení, hudebně pohybové činnosti. Ve sportovních hrách prohlubujeme základy míčových her z vyučovacích hodin a snažíme se seznámit děti také s jinými sportovními činnostmi, se kterými se děti ve vyučování nesetkají (baseball, tenis, minigolf,...). Rozlišujeme sezónní činnosti. Například v zimním období děti seznamujeme a rozvíjíme základní techniku běhu na běžeckých lyžích a dle možností dětí uskutečňujeme delší nebo kratší výjezdy do terénu / přírody. Neodmyslitelnou součástí celého školního roku jsou turistické akce. Poznáváme tak s dětmi místa nejen v okolí Kladna. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi vedeme žáky od sportovního pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní seberealizaci. Respektujeme celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjíme psychomotorické i psychické schopnosti a pohybové dovednosti.


Pohoda

Mgr.Marcela Talácková, Věra Kováčová

středa 13.00 - 13.45 hod.

Náplní kroužku Pohoda, který navštěvuje osm žáků, jsou různé terapie a relaxační aktivity. Nosnou aktivitou je muzikoterapie a „Doteková terapie", kde žáci individuálně i společně relaxují. Je to záměrná činnost, která u žáků pomáhá navodit stav uvolnění, nonverbální komunikace. Probíhá pasivní i aktivní formou, kdy žáci naslouchají hře, zvukům a zpěvu. Pak často spontánně reagují gesty, zvuky, zpěvem, rytmickými pohyby těla, rukou apod. Aktivně se zapojují hrou na nástroje, které si sami vyberou, pohybem i zpěvem. Hudební i dotekové psychorelaxační metody navozují stále pohodové chvíle a posilují pozitivní vztahy ve skupině.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky