Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Řád školní jídelny

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119, vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na prostory a provoz ve školní kuchyni a jídelně, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

1.    Školní jídelna zajišťuje školní stravování, tj. stravování pro žáky, studenty a pro zaměstnance školy, tj. závodní stravování. Volná kapacita školní jídelny je využívána i pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti.

2.    Vstup do školní jídelny je povolen pouze strávníkům v době výdeje pokrmů následovně:

Výdej pokrmů do výdejny       11.30-11.40 hod

Výdejní doba pro žáky            11.40-13.50 hod

Výdejní doba pro zaměstnance     11.40-13.50 hod

Výdejní doba pro cizí             12.00-12.30 hod

Výdej jídel v rámci doplňkové činnosti je uskutečňován odděleně od školního stravování.

3.    Strava se objednává měsíc předem, vždy však minimálně jeden den předem nejpozději do 13.00 hodin u určeného pracovníka školy (vedoucí školní  jídelny).

4.    V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má žák nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu.

5.    Zaměstnanci školy nemají nárok na stravování za sníženou cenu v případě nemoci, dovolené, služební cesty (při současném čerpání stravného na cestovním příkazu) atd. Pokud nebude strava předem odhlášena, bude mu počítána plná cena stravy.

6.    Platí zákaz vynášení jídel ze školní jídelny

7.     Odhlášení stravy je možné nejpozději do 8.00 hod

8.    Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

9.    Připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny. Připomínky k stravování žáků mohou rodiče podávat u vedoucí školní jídelny, která je následně řeší se zaměstnanci kuchyně, případně s vedením školy.

10.    Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny.

11.    Řád školní jídelny je závazný pro všechny strávníky.

12.    Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování, za pokrmy ručíme jen do té doby, co jsou vydané strávníkovi.

Zpracovala: Stanislava Balá, vedoucí ŠJ


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky