Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Školní řád jídelny

1.    Obědy se ve školní jídelně vydávají pro žáky a pracovníky školy v době od 11.40 do 13.45 hod., pro cizí strávníky v době od 12.00 do 12.30 hod.

2.    Vyučující poslední dopolední hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující odvádí celou třídu ze šatny do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny, kde v umývárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou.

3.    Pokud vyučující učí další hodinu, předává žáky pracovníkovi, který má ve školní jídelně dozor.

4.    Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího pracovníka.

5.    Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

6.    Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou na určené místo použitý talíř a příbor. Příbor se odkládá do určené nádoby.

7.    Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečný pád.

8.    Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

9.    Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

10.    Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky